Barns rätt att bestämma boende och boendeförälderns rätt till underhåll

2020-03-17 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag och min ex make har delad vårdnad om våra två barn och dom bor varannan vecka hos oss. Nu vill vår snart 16-åriga dotter vill bo hos mig och träffa pappan varannan helg. Pappan verkad gå med på detta när hon tog upp de med honom och jag berättade att det finns ett bra verktyg på Försäkringskassans hemsida för att räkna ut vem som ska betala vad och hur mycket. Nu har han sagt till vår dotter att han inte har råd att betala mig för att hon ska bo här, så hon får välja om hon ska fortsätta bo varannan vecka eller hos oss eller bo hos mig utan att han betalar..... Fick reda på detta via sms från dottern idag.Jag behöver hjälp med vad som gäller i sådana här frågor och vilka argument jag kan använda så han förstår vad som gäller.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring detta finns i föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Dottern har rätt att välja var hon ska bo

Till att börja med kan jag konstatera att en 16-åring i regel har rätt att välja hos vem han eller hon ska bo. Det finns ingen lagstadgad ålder då ett barn själv har rätt att välja detta, mer än att man ska ta större hänsyn till vad barnet själv vill desto äldre och mognare det är (6 kap 2 a § tredje stycket FB). I praxis kan man dock se att rättigheten att bestämma boende ofta ges när barnet fyllt 12 år.

Underhållsskyldighet

Precis som du verkar ha koll på så är dina barns pappa skyldig att betala underhållsbidrag eftersom din dotter inte längre kommer att bo varaktigt hos honom (7 kap 2 § första stycket FB). Denna skyldighet sträcker sig till dess att dottern fyllt 18 år, eller så länge hon går i skolan motsvarande gymnasium (7 kap 1 § andra stycket FB).

Underhållsbidraget storlek beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 § första stycket FB). Att använda Försäkringskassans verktyg är att rekommendera. Om ni ändå inte kan komma överens om en summa kan du vända dig till domstol för att få beloppet fastställd genom dom (7 kap 2 § andra stycket FB).

Underhållsstöd från Försäkringskassan

Utöver att du kan väcka talan i domstol, har du som boendeförälder även möjlighet att söka underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap 2 § SFB). Det är ett fast belopp som varierar beroende på barnets ålder. För en 16-åring betalas 2073 kronor per månad ut om pappan inte betalar något underhållsbidrag alls (18 kap 20 § SFB). Om han betalar en del av underhållet, men inte hela, kan Försäkringskassan istället betala ut ett utfyllnadsbelopp bestående i den summa som fattas för att du ska komma upp i 2073 kronor (18 kap 21 § SFB).

Mitt råd

Om du och din dotters pappa inte kan komma överens om ett underhållsbidrag rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till socialtjänsten i er kommun för ett så kallat samarbetssamtal. Detta är kostnadsfritt. Om det inte leder någonstans rekommenderar jag dig att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Det kan du göra här. I sista hand kan du vända dig till tingsrätten för att få pappans underhållsskyldighet fastställd genom dom.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (974)
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (84259)