Barns folkbokföring

2017-10-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejMina barn är skrivna på min adress. Nu har jag blivit halvsambo, när jag har barnfri vecka bor jag med min kille i annan kommun . Nu funderar jag på att skriva mig på hans adress då jag har huvudsaken av dygnsvilan hos honom.Vad gäller för mina barn då? Kan de vara skrivna på min gamla adress eller? Jag har kvar min lägenhet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Folkbokföringslagen

Barn under 18 år ska i regel folkbokföras enligt samma regler som gäller för vuxna, d.v.s. den faktiska vistelsen avgör.

Enligt 6 § folkbokföringslagen gäller att en person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han/hon är att anses som bosatt.

Enligt 7 § folkbokföringslagen anses en person bosatt där han/hon regelmässigt tillbringar eller kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. I samma bestämmelse framgår att om en person kan antas vara bosatt på flera ställen ska den anses vara bosatt på den fastighet där han/hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.

Av 7 a § folkbokföringslagen följer vidare att om ett barn står under vårdnaden av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet tillbringar sin dygnsvila i ungefär samma omfattning hos var och en, får barnet folkbokföras hos den vårdnadshavaren som de båda kommer överens om.

Bedömning

Utifrån ovanstående bestämmelser kan jag inte se något uttalat hinder för att du står folkbokförd på en annan adress än dina barn om de fortsätter att vara folkbokförda på den adress de för tillfället står på. Å andra sidan verkar situationen vara delvis oreglerad, och förmodligen finns det flera praktiska fördelar med att barn och vårdnadshavare står under samma folkbokföringsadress om det inte rör sig om särskilda omständigheter.

För ett korrekt svar rekommenderar jag dig därför att avstämma med Skatteverket, som har en långtgående serviceskyldighet, hur du kan göra i din situation. På Skatteverkets hemsida (under rubriken Barns folkbokföring) går det även att läsa en del om hur man hanterar barns folkbokföring.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1326)
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn
2021-08-31 Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB
2021-08-31 Vapentillstånd för skyddsändamål

Alla besvarade frågor (95699)