Barnlösa makar avlidna. Hur ärver syskonbarn till sist efterlevande och kan arvsrätten ändras med testamente?

2021-01-30 i Arvsordning
FRÅGA
Barnlösa makar avlidna. Hur ärver syskonbarn till sist efterlevande. Är arvsrätten absolut eller kan den ändras med testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv i ordningen föräldrar - syskon - syskonbarn
Eftersom det inte finns några barn är det föräldrarna till den sist efterlevande som är nästa steg i arvsordningen. Föräldrarna får hälften var av arvet. Om någon förälder inte längre är vid liv tillfaller dennes del av arvet den avlidnes syskon och för det fall att syskonen inte är vid liv tillfaller arvet syskonbarnen. Det här innebär att om båda föräldrarna inte längre är vid liv tillfallet hela arvet den avlidnes syskon och om syskonen inte är vid liv, tillfaller hela arvet syskonbarnen (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Arvsordningen kan sättas ur spel genom testamente
I och med att det inte finns barn kan hela arvet efter den sist efterlevande testamenteras bort om man så vill. Det är endast bröstarvingar (barn, barnbarn et cetera) som skyddas av en så kallad laglott vilket ger dem minst hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom resterande personer i arvsordningen inte garanteras någon rätt till arv är det därmed fullt möjligt att sätta arvsordningen helt ur spel genom att testamentera bort arvet.

Notera att arvet efter den först avlidne inte utgör arv efter den sist efterlevande
Den först avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga egendomen som tillhört denne, tillfaller visserligen den andre maken vid den först avlidnes död (3 kap. 1 § ärvdabalken). När den andre maken dör, det vill säga den sist efterlevande, tilldelas emellertid den först avlidnes arvingar arvet efter den först avlidne (3 kap. 2 § ärvdabalken). Den här delen utgör alltså inte arv efter den sist efterlevande. Skulle emellertid den först avlidne maken ha efterlämnat ett testamente vari framgår att den andre maken ska erhålla allt, utgör emellertid all egendom arv efter den sist efterlevande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1676)
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

Alla besvarade frågor (96482)