Barnets inkomster vid underhållsbidrag

2015-05-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag har en fråga ang. föräldrabalken. Jag betalar underhåll för min son som idag är 20. Han studerar fortfarande på gymnasienivå och jobbar extra på helger och kvällar. Vet ej vad han tjänar. Han bor hos andra föräldern. Hur fastställer man det fortsatta försörjningsstödet? Eller är det samma belopp som tidigare(1275kr)? Jag vet att han måste betala hemma, så han får inte behålla det han får av mig idag. Önskar veta hur detta fungerar. Kan jag bli stämd av den andra föräldern ifall jag inte går med på vissa krav?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhåll behandlas, som du säger, i Föräldrabalkens sjudne kapitel, som du hittar här.

Underhåll ska betalas så länge barnet går i gymnasiet, dock maximalt fram till barnet fyller 21 år. Underhållet ska bestämmas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och barnets sociala förmåner, FB 7:1. Barnets egna inkomster kan alltså påverka hur mycket underhåll som skall betalas då barnet kan räkna med att få använda en del av sina inkomster till sitt eget uppehälle. Det framgår dock i propositionen att mindre inkomster av till exempel sommarjobb inte påverkar underhållsskyldigheten. Om din son arbetar mycket extra kan det alltså påverka det underhåll du behöver betala.

Som jag förstår har ni sedan tidigare fastställt att du betalar ett visst underhåll. Detta ändras inte automatiskt på grund av att din son börjar arbeta. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2. Ett tidigare fastställt underhållsbidrag kan jämkas av rätten om en ändring i förhållandena föranleder det, FB 7:10, till exempel att inkomster bortfaller eller tillkommer. Om du och den andre föräldern är oense om vilket underhålls som ska betalas och ni inte kan komma till en lösning, kan den andre föräldern stämma dig för att få till en ändring i underhållet. Frågan om hur mycket underhållsbidrag som ska betalas kommer då att prövas av rätten. I och med att situationen snarast har ändrats till att du ska betala mindre i underhåll (i och med din sons inkomster) har jag svårt att se att domstolen skulle komma fram till att du ska betala mer, om det inte finns andra omständigheter som talar för det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1063)
2021-06-21 Vilket lands lag är gällande för underhållsbidrag?
2021-06-21 Villkorad bodelning och underhåll
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal

Alla besvarade frågor (93336)