Barnets behov

2017-02-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag undrar om underhållsbidraget. Vi, jag och barnets pappa, är skilda sedan sju år. Han är höginkomsttagare och betalar underhållsstöd som är fastställd av Försäkringskassan. Nu är sonen nio år och har flera aktiviteter: simskola, brottning, tennis samt fiolskola och andra små aktiviteter med i scoutföreningen. Sammanlagt blir summan drygt 6000 kr. Det är jag som kör sonen till alla hans aktiviteter och har betalat hittills för allt. men nu i och med att min ekonomi börjar bli ansträngt har jag bett pappan att vara med och betala åtminstone en tredje del, vilket han vägrar att göra. Sonen är hos sin pappa varje helg, ibland varannan/var tredje helg. Det senaste har sonen varit hos sin pappa en helg i månaden. Alltså pappan vägrar att vara med och betala för sonens aktiviteter. Hur kan man gå till väga så att sonen kan fortsätta med dessa aktiviteter, alltså hur få pappan att vara med och betala hälften av dessa kostnader för sonen? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Enligt FB 7:1 ska ni som föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vad avser barnets behov kan man gå in på Konsumentverkets sida som redovisar beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar, se här. Detta är endast en vägledning. Ju bättre ekonomisk förmåga som föräldrarna har desto större anspråk kan barnet göra på en högre standard och därmed större underhåll.

Har den ena föräldern således det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard.

Här verkar det finnas en viss skiljaktighet runt er inkomst varje månad där pappan tjänar mer än dig vilket talar för att sonen har rätt till samma ekonomiska standard hos dig som han har hos pappan.

Denna underhållsskyldighet gäller som utgångspunkt till dess att er son har fyllt 18 år. Går sonen i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills sonen fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.

Här utgår jag från att din son träffar sin pappa oregelbundet och att sonen bor mindre än 40 % av tiden hos honom och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Eftersom sonen bor hos dig större delen av tiden anses din son bo stadigvarande hos dig och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnet, FB 7:2.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 p. 2.

Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1 573 kronor som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall, se FB 7:2 st. 1 p. 2.

Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget.

Råd
Eftersom din son bor stadigvarande hos dig blir pappan underhållsskyldig enligt FB 7:2. Då pappan redan betalar underhållsstöd genom Försäkringskassan är hans underhållsskyldighet fullgjord enligt lag och det går inte att kräva att han ska betala mer än 1 573 kronor, FB 7:2 a. Däremot råder jag dig att prata med pappan och förklara att dessa pengar är till för Er son och att underhållsstödet endast motsvarar ett minimum från Försäkringskassan. Förklara även att sonens behov sträcker sig längre utöver detta belopp och att sonen har rätt till en högre ekonomisk standard när han bor hos dig då sonen har en högre ekonomisk standard när han bor hos pappan.

Här är det upp till er att genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket pappan ska betala i underhållsbidrag till sonen. I det fall ni inte kommer överens om hur stort bidraget ska vara kan storleken bestämmas genom dom i domstol.

Vill du veta mer om underhåll och vad du kan göra råder jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95758)