Barnbarns släktskap vid arv

2019-06-28 i Arvsordning
FRÅGA
Räknas barn barn som direkt släktskap
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Om jag tolkar din fråga rätt undrar du hur släktskapet mellan far/morföräldrar och deras barnbarn förhåller sig vid arv. Det är just vid arv dessa frågor om släktskap är mest avgörande. Den lag som då blir tillämplig är ärvdabalken (ÄB)

Enligt 2 kap 1 § ÄB framgår att det är en arvlåtares barn (bröstarvingar) som ska ärva denne. Lever ingen bröstarvinge ska dennes barn ärva dennes gren (barnbarnen).

För att illustrera avlider person A och efterlämnar en kvarlåtenskap på 100 000 kr. A har två bröstarvingar B och C. C lever inte men har två barn D och E. De 100 000 kronorna ska därför för det första fördelas lika mellan vardera gren, dvs. 50 000 till B och 50 000 till C. På grund av att C har avlidit ska C:s 50 000 kr fördelas lika på dennes barn D och E som får 25 000 kr vardera.

Vad gäller barnbarns förhållande till dennes far/morföräldrar finns en bestämmelse i 2 kap 3 § ÄB. Av lagrummet framgår att far- och morföräldrar ärver ett barnbarn som avlidit om denne varken efterlämnat föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1336)
2020-02-20 Ärver barn och barnbarn lika stor del efter den avlidne?
2020-02-19 Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?
2020-02-19 Hur ärver våra respektive bröstarvingar?
2020-02-18 Arvsordning efter att den efterlevande maken avlidit

Alla besvarade frågor (77210)