FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning26/02/2015

Barnbarns rätt till arv och närvaro vid bouppteckning.

Hej!

Vår mamma gick bort för många år sedan, och nyligen gick mormor bort. Hon hade två biologiska barn (mamma och morbror) med en annan man från ett tidigare äktenskap, och två barn med den nu efterlevande mannen.

Räknas vi då som bröstarvingar?

Fick höra om bouppteckningen genom ett telefonsvar och vi fick även besked om att vi måste lämna skriftligt besked om vi inte kan närvara, vilket varken jag eller min syster kan.

Hur går man tillväga på bäst sätt? Fullmakt? Om vi bara avsäger med ett skriftlig brev att vi inte kan närvara - vad innebär det då för ev arv?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar är arvlåtarens barn, och är arvlåtarens barn avlidet så träder dennes barn in i det avlidna barnets ställe (barnet kliver alltså i sådant fall in i sin förälders ställe), enligt 2 kap 1 § Ärvdabalk (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1), du och din syster har således rätt att ärva den del som er mamma skulle ha ärvt ifrån er mormor. Tilläggas bör att efterlevande make ärver framför gemensamma barn enligt, 3 kap 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1), men inte framför särkullbarn (barn som inte är gemensamma), om inte särkullbarnen har avstått sin rätt till arv enligt 3 kap 9 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). Då ärver maken med fri förfoganderätt, varav särkullbarnen har rätt till efterarv vid den efterlevande makens bortgång, enligt 3 kap 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).

Enligt 20 kap. 3 § 2 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P3S2) så ska anges vilka som har närvarat vid bouppteckningen, om någon som skulle kallas inte har närvarat så måste det lämnas ett bevis om att hen har blivit kallad i god tid. Det är möjligt att lämna ett skriftligt intyg om att man blivit kallad till bouppteckningen men inte kan närvara. Även fullmakt är möjligt att lämna till någon som då företräder en vid bouppteckningen. Fullmakten går att lämna exempelvis till någon av de andra dödsbodelägarna, i detta fall någon av de andra bröstarvingarna. En bouppteckning är det tillfälle då de personer som har rätt att ta arv träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen och bouppteckningen skall även registreras utav Skatteverket. Bouppteckningen används som en legitimationshandling för dödsbodelägarna, enligt 18 kap 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1) är dödsbodelägare: efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare, tex för att lyfta den avlidnes bankmedel från konton etc. Om man inte närvarar vid bouppteckningen borde det således inte påverka rätten till eventuellt arv, då arvsskiftet brukar göras efter bouppteckningen registrerats hos Skatteverket.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina BrännmarkRådgivare