FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning12/04/2019

Barnbarns rätt till arv

Jag och min pappa är enda arvingarna till min farfar. Min pappa säljer nu farfars lägenhet innan han är död eftersom farfar är på äldreboende. Har jag någon laglig rätt till farfars pengar och isåf hur stor procent?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den legala arvsordningen regleras i 2 kap. Ärvdabalken. Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken är din pappa bröstarvinge till din farfar och är den som i första hand är berättigad till arv. Det innebär att du inte ärver din farfar när han går bort, utan kommer kunna ta del av eventuell vinst från fastighetsförsäljningen först när din pappa gått bort. Observera dock att du i detta fall ärver din fars kvarlåtenskap i egenskap av bröstarvinge, och det är därmed inte fråga om att du ärver din farfar.

Du skulle emellertid ärva din farfar om din pappa avlider innan din farfar. I enlighet med istadarätten (2 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken) träder du då i din fars ställe och är den som är berättigad till arvet efter din farfar. Ytterligare en möjlighet att ärva din farfar är om det genom testamente föreskrivits en annan fördelning av arvet och då har bröstarvingen endast rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina LövgrenRådgivare