Barnbarns rätt till arv

2019-03-16 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är det enda efterlevande barnet till min mor, men min syster har en son. Har han rätt att ärva?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga förutsätter jag att din mor inte var gift och att det inte finns något testamente skrivet. Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Svaret på din fråga är ja, barnbarnet har rätt att ärva. I 2 kap ärvdabalken framgår vilka som har rätt till arv. I 1 § 2 kap ärvdabalken står att den avlidnes barn har rätt till en lika stor del av arvet och om arvlånarens barn har dött ska dess barn träda i dess ställe.

Detta innebär att om din syster varit vid liv hade ni haft rätt till 50 % var av arvet. När din syster gick bort trädde hennes son in i hennes ställe och har nu rätt till hennes del av arvet (50%).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1216)
2019-08-22 Hur ska ett arv fördelas mellan arvlåtarens syskonbarn?
2019-08-21 Hur fördelas arvet när en efterarvinge har avlidit innan efterlevande make?
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?

Alla besvarade frågor (72196)