Barnbarns rätt att ärva om arvlåtarens ena barn gått bort innan arvlåtarens död.

2020-04-19 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är 50 år, gift med K och vi har två gemensamma barn. Jag har en dotter sedan ett tidigare förhållande. Jag har en bror som är gift utan några barn. Min och min brors mamma är död sedan många år men pappa lever. Han bor i ett litet egenägt radhus.Vad händer om jag dör före vår pappa? Ärver min bror allt då, eller får min fru och mina barn hälften av arvet? T ex värdet på radhuset.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur arvet efter din far fördelas mellan din bror och din familj i det fall att du skulle avlida innan din pappa. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något testamente som sätter de vanliga reglerna om arv ur spel.

Vad säger lagen?

Arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). I 2:1 ÄB kan man utläsa att det i första hand är arvlåtarens bröstarvingar som ärver. Bröstarvingar är i första hand arvlåtarens barn, men om barnet är dött träder barnbarnen i dess ställe. Om du skulle avlida före din far kommer alltså arvet efter honom att fördelas med hälften till din bror och andra hälften till dina barn.

Din fru kommer enligt regeln i 3:1 ÄB ta över den del av arvet som skulle gå till era gemensamma barn. Dessa har sedan rätt till efterarv när hon går bort.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle alltså din pappas arv fördelas mellan din bror och dina barn om du skulle avlida före honom. Din fru skulle först få ärva delen som era gemensamma barn skulle fått. Denna del ärver hon med fri förfoganderätt vilket innebär att hon kan spendera arvet hur hon vill, dock inte testamentera bort det. När din fru senare avlider får dina gemensamma barn ett så kallat efterarv från dig, som utgörs av det som din fru fick ta över.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1567)
2021-02-27 Kan man ärva aktier?
2021-02-27 Om jag och mitt barn dör samtidigt, vem ärver om mina föräldrar inte lever?
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?

Alla besvarade frågor (89689)