Barn utanför äktenskapets rätt till arv

FRÅGA
Hej!Fråga:Man och hustru med 2 gemensamma.Mannen avliden nu.Hustrun har en son i tidigare förhållande.Är denne son efterarvinge nu i mannens bouppteckning????Testamente finns ej
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattat din fråga har mannen två barn och är gift med en kvinna, som i sin tur har en son från ett tidigare förhållande. Din fråga är om kvinnans son skulle ärva vid mannens bortgång. Det korta svaret på din fråga är att barn från tidigare äktenskap inte ärver från deras förälders nya make. Innan bouppteckning sker fördelas förmögenheten så att endast respektive makes arvinge ärver av denne. För ett mer utförligt svar får du gärna se nedan.

Vid det fall att maken går bort innan kvinnan skulle hans förmögenhet bli fördelad mellan hans avkomlingar, i detta fall hans två barn. Det är endast dessa, som är hans arvingar, som kommer ärva vid hans bortgång (2 kap. 1 § ärvdabalken). Men på grund av att han är gift, kommer hans förmögenhet först att tillfalla hans hustru med fri förfoganderätt (3 kap 1 § ärvdabalken). Det innebär att de två gemensamma barnen kommer få ärva deras del först när kvinnan går bort (de blir s.k. efterarvingar). I och med att hon har andra arvingar (dvs. sonen från ett tidigare förhållande) kommer man vid hennes bortgång dela upp hennes förmögenhet i två delar – hennes egna förmögenhet och den förmögenhet hon fick av hennes make med fri förfoganderätt när han gick bort. I praktiken görs detta genom att se hur stor andel den förmögenhet som hon fick av maken vid tillfället av hans bortgång utgjorde i förhållande till hennes totala förmögenhet. När respektive makes andel i den totala förmögenheten har beräknats ärver arvingarna från den eller de personer som de har rätt att ärva från (3 kap. 2 § ärvdabalken). Mannens och kvinnans gemensamma barn ärver hälften var av mannens förmögenhet (om mannen inte har andra barn). Av kvinnans arv ärver de gemensamma barnen och barnet från det tidigare förhållandet lika delar.

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (826)
2019-05-25 Vem är skyldig att betala skulderna vid ett dödsfall?
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?

Alla besvarade frågor (69309)