Barn som råkat ut för olycka på förälderns gym, går det att kräva skadestånd?

FRÅGA
Hej! Min son var med om en olycka på Sats. Där fanns en vattenkokare på låg höjd. Han sprang runt och lekte och på något sätt snurrade in sig i kabeln och ramlade. I fallet fick han vattenkokaren över sig och fick allvarliga brännskador.Han åkte direkt in på akuten och låg inne 7 dagar, han har varit hemma från förskolan 7 veckor och har genomgått nedsövning många gånger för omläggning, delhudtransplantation etc. Nu ska han behandlas för ärr i 1 års tid, han är precis fyllda 2 år. Det jag undrar är om jag kan kräva skadestånd från Sats?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd med anledning av personskada

I 2 kap 1 § Skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Avgörande för om ni kan få skadestånd för din sons skador är alltså om Sats (någon av de anställda) kan anses ha vållat skadan genom vårdslöshet. För att någon ska anses ha vållat en skada krävs dels att det föreligger ett orsakssamband mellan handling (i ert fall placeringen av vattenkokaren) dels att orsakssambandet är adekvat.

Min bedömning av situationen

Utifrån det du beskriver tror jag att ni kan ha goda chanser att nå framgång med en skadeståndstalan. Sen vill jag poängtera att det alltid är svårt att veta hur en tvist slutar och samt att det förstås är svårt för mig, som inte har all fakta, att göra en fullständig bedömning.

Mitt råd

Jag skulle om jag vore dig i första hand kontakta mitt försäkringsbolag. Det är nämligen vanligt att försäkringsbolag betalar ut ersättning och att de sedan driver målet i ert ställe.

Lycka till och vänlig hälsning!

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (290)
2019-07-30 skadeståndsansvar - brunn
2019-07-24 Felaktig P-bot
2019-07-24 De allmänna kriterierna för skadestånd
2019-07-19 Skadestånd för åsidosättande av spellagen

Alla besvarade frågor (72087)