Barn- och vuxenadoption

2016-06-18 i Adoption
FRÅGA
Hej!Undrar om det finns någon älsta ålder för att kunna adoptera min frus dotter? Hennes biologiska pappa vill ej ha något med henne att göra.MvhFredrik
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i 4 kapitlet föräldrabalken (FB).

För att påbörja ett genomförande av en adoption krävs att tingsrätten beviljar den. Således krävs att du skickar in en ansökan till tingsrätten i den ort där du har hemvist om att du önskar adoptera.

När tingsrätten avgör i en fråga som rör adoption görs alltid en lämplighetsprövning vilket stadgas i 4 kap 6 § FB. En adoption beviljas om tingsrätten finner det lämpligt och om adoptionen är till fördel för barnet. Alltid när det kommer till frågor som rör barn tas hänsyn till vad som är bäst för barnet. Vid tingsrättens bedömning ser de också till om sökanden haft en roll i uppfostran av barnet eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

Om dottern är äldre än 18 år blir det istället en fråga om vuxenadoption. Då tar tingsrätten främst hänsyn till om det finns särskilda anledningar till adoptionen. Till exempel kan det handla om att det personliga förhållandet mellan sökanden och den myndige i princip är detsamma som mellan förälder och barn. Att beviljas vuxenadoptioner är i regel svåra att få igenom men är absolut ingen omöjlighet. Det beror på att bedömningen, som ovan nämnt, grundar sig på vilken relation personerna i fråga har till varandra och vilket syfte adoptionen har. Om den biologiska fadern motsätter sig adoptionen är det något som tingsrätten tar med i sin bedömning om huruvida adoptionen är lämplig eller inte.

Sammanfattningsvis kan således nämnas att det inte finns någon äldsta ålder för att adoptera. Det är fullt möjligt att adoptera vuxna personer såvida tingsrätten finner det lämpligt utifrån ett antal kriterier. Dessutom tas alltid hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (577)
2021-02-24 Hur gå ett adoptionsärende till?
2021-02-24 Hur gör man en ansökan om adoption?
2021-02-19 Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?
2021-02-16 Hur ansöker man om adoption?

Alla besvarade frågor (89674)