Bära kniv i skolan - vad gäller?

2021-02-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Gymnasieelev från hantverksprogrammet som bär kniv (som en del av normal utrustning/arbetsliv) på rasten.Eleven använder sin kniv på lektionstid i lokaler som är avsedda för verksamheten.Men vad gäller när eleven lämnar lokalen och uppehåller sig i övriga delar av skolan på raster och lunch?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag vi ska kika i är den så kallade knivlagen.

Som huvudregel gäller att knivar inte får innehas på allmän plats eller inom skolområde där gymnasieundervisning bedrivs (1 §). Det finns dock undantag till detta förbud. Om kniven ingår i utrustning eller på annat sätt är att anse som befogat så gäller inte förbudet (1 § andra stycket).

Eftersom kniven ingår som en del i utrustningen som används i utbildningen så är det alltså tillåtet för eleven att bära kniv i samband med utbildningen. Det är dock tveksamt om det kan anses vara befogat att gå runt med kniven på raster och när eleven lämnar lokalerna, eftersom eleven då befinner sig på en allmän plats. Eleven har ju då inte användning för kniven och befinner sig inte i en utbildningssituation som gör bärandet av kniven befogat.

En snickare till exempel, som använder sin kniv i arbetet får dock åka till och från arbetet med kniven utan att begå brott. Tillämpningen av knivlagen bör dessutom vara återhållsam eftersom det är en strafflagstiftning som medför bötes- eller fängelse vid överträdelse (4 §).

Jag skulle dock säga att eleven inte ska bära kniven utanför lektionstid eller utanför lokaler som är avsedda för verksamheten. Risken är annars att eleven gör sig skyldig till brott mot knivlagen.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1357)
2021-12-08 Varför säljs inte alkohol i matbutiker?
2021-12-08 Umgänge med LVU-placerat barn.
2021-12-05 Privat skylt på brygga
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?

Alla besvarade frågor (97717)