Bära fickkniv på allmän plats

2017-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har läst knivlagen och försöker förstå vissa delar av den. Jag har full förståelse för att man inte får bära olika sorters vapen som kaststjärnor, knogjärn, stilletter som är skapade i syfte för att skada. Jag undrar då hur det funkar med en vanlig fickkniv som man använder för att öppna lådor, skära en tejpbit, klyva ett äpple osv. På polisens hemsida så står det att ett undantag från knivlagen är "Vardagligt bruk av fickkniv eller multiverktyg". Vad innefattar det här? finns det regler om vad en "fickkniv" har för krav osv? Med vänliga hälsningarDavid Anderberg
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du redan påpekat så är det reglerna i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, även kallat knivlagen i vardagsmun, som är relevanta. Av lagens 1§ framgår det som huvudregel att knivar och andra liknande skärvapen är förbjudna på allmän plats om föremålet är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Det är alltså på allmän plats där det är förbjudet att bära kniv, och det finns inget förbjud att bära kniv i t.ex. hemmet. Till lagens huvudregel finns det ett antal undantagsregler, däribland "om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befoga". Detta undantag tar sikte på en ganska bred möjlighet till att bära knivar på allmän plats. En möjlighet som undantaget lämnar öppet för är att man kan inneha kniv om det framstår som naturligt med hänsyn till vart man befinner sig eller med hänsyn till typen av kniv. Mindre fickknivar är på de flesta platser till att anse som naturligt. Den kniv du beskriver borde med hänsyn till detta ses som tillåtet. Undantaget lämnar även öppet för möjligheten till att ha större knivar beroende på omständigheten. Du kan t.ex. använda en större kniv om du ska kampa eller fiska.

Det finns med detta sagt inte några generella mått om knivens storlek. Bedömningen om kniven är lagenlig bedöms utifrån den plats och situation man befinner sig i när man bär den. När man har kniv på sig brukar man därmed säga att bedömningen görs utifrån knivens art, behovet av kniv och övriga omständigheter. Det är värt att uppmärksamma att det är enbart då det finns speciella omständigheter som det kan innebära att en mindre fickkniv kan anses omfattas av förbudet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag försöka utveckla mitt svar.

Med vänlig hälsning,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2713)
2021-12-09 Vad kan man göra om man utsätts för hedersförtryck?
2021-12-08 Införsel av batong - smugglingsbrott?
2021-12-01 Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig till sitt straff och hur kan anhöriga påverka?
2021-11-30 Polisanmälan av eventuella brott

Alla besvarade frågor (97723)