FrågaÖVRIGTÖvrigt03/07/2022

Banken har låst konto

Min bank har spärrat min konto och jag vet inte om min agerande är straffbart. Jag har precis börjat att investera, detta genom bitcoin. Efter att ha börjat, har andra människor köpt mina bitcoins via Swish. Dessa stora upprepande sumar har jag då direkt överfört till min internationella konto och använt för att investera mer. Nu som det har kommit inn stora belopp från människor under kort tid och direkt ut igen har banken låst min konto. Dom har misstanke för bedrägeri, något som faktiskt kan vara förståeligt. Vad gör jag? Klart jag vill ge dom alla svar dom vill, men sedan jag har precis börjat med detta så börjar jag känna mig osäker, har jag gjort något olagligt? Vad blir konsekvenserna om jag blir dömd för bedrägeri omedvetet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förutsätter jag att du faktiskt överfört bitcoins till de som köpt av dig, och att du alltså inte lurat folk.

Bankens skyldighet

Precis som du antyder har banken låst dina medel för att de misstänker brott. Det är deras skyldighet enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, penningtvättslagen eller PTL. Enligt PTL 3 kap 1 § får inte banken utföra transaktioner om de misstänker att pengarna kommer från brottslighet och att de tvättas genom transaktionen. Lösningen på detta är alltså att banken frågar dig vad pengarna kommer ifrån. Om du kan svara på tillfredsställande sätt kan banken ”låsa upp” kontot.

Din eventuella brottslighet

Då jag inte vet något närmre om det du gör kan jag bara gå på din beskrivning av att du säljer bitcoin. Försäljningen som sådan är inte olaglig, förutsatt att du inte lurar någon. Beroende på hur du sköter försäljningen kan du vara skattskyldig för de pengar du tjänar, det är dock sannolikt inte skatten banken oroar sig för utan annan brottslighet.

Du kan alltså, förutsatt att du verkligen har sålt bitcoin till andra, lämna de uppgifter som banken vill ha.

Jag tror inte att du har gjort dig skyldig till det, men eftersom du frågar direkt så kan jag svara att maxstraffet för normalgraden av bedrägeri är två år.

Sammanfattning

Om du bara har sålt bitcoin kan du lämna uppgifter till banken och banken kommer då att ge dig tillgång till ditt konto igen. Om det finns omständigheter som inte står med i frågan har jag inte tagit hänsyn till dem, och du bör i så fall kontakta en jurist för en vidare bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon följdfråga nås jag på vidar.wicklund@lawline.se.

Vänligen,

Vidar Wicklund

Vidar WicklundRådgivare