Baktal och osanningar i valprocess kan vara förtal

FRÅGA
Hej,Jag kandiderade till en post inom en förening där valprocessen delvis sker genom att alla kandidater skickas ut ur rummet för disskusion bakom lykta dörrar. Det har kommit till min kännedom att mitt ex som är en föreningsmedlem har med osanningar och sanningar, tagna ur sitt kontext, hållit en presentation med syfte att inte få mig vald. Detta skedde när jag inte var i rummet pga valreglementet. Jag upplever att detta låter ganska mycket som förtal och jag har flera vittnen som var med på mötet, 5 stycken jag pratat med och betydligt fler som var med och lyssna på mötet. De flesta verkar överens om att hon tog det alldeles för långt och att hon delvis presenterade osanningar och att resten var överdrivet eller taget ur sitt kontext. Vad tror ni i fallet och finns det ett case?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottsbalkens 5 kap. 1 § reglerar förtalsbrottet och anger att "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.". Det du beskriver kan (beroende på vad som sades) röra sig om just uppgifter som får till följd att du utsätts andras för missaktning. Om så är fallet ska man enligt lagens andra styck bedöma om det efter omständigheterna får anses försvarligt och om det var sant eller om det fanns skälig anledning att tro att det var sant, för vilket fall den tilltalade inte ska dömas till straffansvar. Om uppgifterna är osanna och ogrundade behöver dock ingen försvarlighetsbedömning göras eftersom grunden för straffrihet inte kan uppfyllas.

Har du fem vittnen och de uppgifter som har lämnats om dig är allvarliga finns det goda möjligheter för framgång i en rättsprocess. Beaktas bör emellertid att förtal inte ligger under allmänt åtal, förutom i mycket särskilda fall, varför du förmodligen måste göra stämningen civilrättsligt. Min rekommendation är därför att vända sig till en jurist som kan hjälpa dig att formulera en stämningsansökan att lämna till tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91294)