FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/07/2021

B-körkort 4200 kg

Vad kan straffet bli för en person som har B-körkort och kör ett fordon som väger 2200kg med en båttrailer med båt på 2000kg?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Situationen du beskriver regleras i lag om straff för särskilda trafikbrott.

Om du uppsåtligen drar en för tung totalvikt för din B-behörighet gör du dig skyldig till olovlig körning, vilket framgår av 3 § lag om straff för särskilda trafikbrott.

Straffet i normalfallet är dagsböter. Har överträdelser likt denna skett upprepade gånger eller om en enskild olovlig körning är att ses som grov kan straffet istället bli fängelse i upp till sex månader. Fängelsestraff kan även bli aktuellt vid fall där personen tidigare fått sitt körkort återkallat.

Du riskerar även att få ditt körkort återkallat i enlighet med 5 kap 3 § 4p körkortslagen.

Jag avråder dig därför från att överskrida din B-behörighet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare