Avvisa och neka personer tillträde till hotell

2017-12-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är hotell en offentlig plats? Kan jag som jobbar på hotell neka personer tillträde samt avvisa obehöriga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett hotell faller utanför definitionen av offentlig plats (1 kap 2 § ordningslagen). Detta innebär att ett hotell i princip har rätt att själva besluta om att avvisa obehöriga samt neka personer tillträde utan att för den delen begå något lagbrott.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det i praktiken spelar stor roll av vilken anledning en person avvisas eller nekas tillträde. Det är stor skillnad på att avvisa eller neka tillträde åt en person som uppträder ordningsstörande mot att avvisa eller neka tillträde åt en person pga exempelvis etnisk tillhörighet. En avvisning eller nekat tillträde kan nämligen anses ske i strid mot någon av diskrimineringsgrunderna (1 kap 5 § diskrimineringslagen) och då anses utgöra olaga diskriminering. Att avvisa eller neka någon tillträde på grund av andra anledningar än de som räknas upp i nyss nämnda diskrimineringsparagraf torde dock i normalfallet vara acceptabelt.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?