Avtalsfrihet - 3årig uppsägningstid

2016-04-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Kan en fastighetsägare ha tre års uppsägningstid på sina parkeringsplatser?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är en rent avtalsrättslig fråga vilket gör att Avtalslagen, AvtL, är tillämplig lag. Avtalslagen föreskriver att det råder en avtalsfrihet och att man i stort sätt får bestämma avtalets innehåll själv.

Det finns på grund av avtalsfriheten ingenting som säger direkt att din fastighetsägare inte kan besluta om en tre års uppsägningstid på parkeringsplatserna men enligt 36 § AvtL kan oskäliga avtalsvillkor jämkas bort och bli ogiltiga. Vad som räknas som oskäligt kan vara svårt att bedöma och är en fråga som måste bedömas från fall till fall.

I detta fall får man främst titta på vad det är för typ av boende för att kunna avgöra om det är oskäligt. Är det ett boende där det är vanligt att man bara stannar en kort period så kan uppsägningstiden på 3 år anses vara oskälig. Mest troligt så brukar förhållandena vara att om man säger upp sin parkeringsplats så betyder det att man även ska flytta eller inte längre har en bil som kan utnyttja parkeringsplatsen vilket gör att jag antagligen skulle anse att 3 år är en oskäligt lång uppsägningstid. Detta främst eftersom man inte ofta 3 år i förväg vet att man kommer flytta eller inte längre ha användning av parkeringsplatsen längre av andra skäl.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma hit, eller till info@lawline.se om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (352)
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet

Alla besvarade frågor (93198)