Avtalsfrihet - 3årig uppsägningstid

Kan en fastighetsägare ha tre års uppsägningstid på sina parkeringsplatser?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är en rent avtalsrättslig fråga vilket gör att Avtalslagen, AvtL, är tillämplig lag. Avtalslagen föreskriver att det råder en avtalsfrihet och att man i stort sätt får bestämma avtalets innehåll själv.

Det finns på grund av avtalsfriheten ingenting som säger direkt att din fastighetsägare inte kan besluta om en tre års uppsägningstid på parkeringsplatserna men enligt 36 § AvtL kan oskäliga avtalsvillkor jämkas bort och bli ogiltiga. Vad som räknas som oskäligt kan vara svårt att bedöma och är en fråga som måste bedömas från fall till fall.

I detta fall får man främst titta på vad det är för typ av boende för att kunna avgöra om det är oskäligt. Är det ett boende där det är vanligt att man bara stannar en kort period så kan uppsägningstiden på 3 år anses vara oskälig. Mest troligt så brukar förhållandena vara att om man säger upp sin parkeringsplats så betyder det att man även ska flytta eller inte längre har en bil som kan utnyttja parkeringsplatsen vilket gör att jag antagligen skulle anse att 3 år är en oskäligt lång uppsägningstid. Detta främst eftersom man inte ofta 3 år i förväg vet att man kommer flytta eller inte längre ha användning av parkeringsplatsen längre av andra skäl.


Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma hit, eller till info@lawline.se om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende!


Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”