Avtalsbundenhet

2017-06-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej jag har skrivit under ett papper som jag trodde kom från Bolagsverket i Sverige då det stod dags att komplettera uppgifter. Jag strö min fasta telefon då vi inte har den längre och skrev dit mitt mobilnummer som jag haft i över 20 år det går även att hitta på hitta.se. Nu har det kommit en faktura på över 4809kr och jag hat tydligen bundit mig i avtal på två år. Jag har bestridit denna faktura och skrivit att jag blev vilse ledd då det stod dags att komplettera och trodde då att det var med en myndighet från Sverige och inte ett avtal från Tallinn. Vad ska jag göra nu? Jag förstår att de kommer skicka påminnelser och hota om inkasso men vad kan de göra?Vad har jag för chanser att slippa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Som grunderegel är den som skrivit av ett avtal bundet till det, och "avtal ska hållas" (se 1:1 AvtL).

Dock finns det undantag från denna princip och ett flertal grunder som kan göra ett avtal ogiltigt. De grunder som jag främst anser skulle kunna göra avtalet i detta fall ogiltigt är antingen den grund som återfinns i 30§ AvtL, denna paragraf innebär att avtal som ingåtts där anbudsgivaren genom att "svikligt förleda" den som ingått avtalet. Detta innebär att om anbudsgivaren bort inse att avtalet skulle kunnat uppfattats som något annat än vad det egentligen var kan avtalet därmed bli ogiltigt. I detta fall borde anbudsgivaren insett detta då de såsom du beskriver det av bolagsverkets namn.

Även 31§ AvtL skulle kunna göras gällande. Som grund har den som inträder avtal stort ansvar att själv kontrollera att avtalet de ingår inte är felaktigt på något sätt, detta då bundenhet uppstår vid accept. Dock innebär denna en paragraf där ogiltighet uppstår om anbudsgivaren utnyttjat sig av den accepterande partens "trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning." Detta innebär att om anbudsgivaren exempelvis känt till att personen som accepterade avtalet troligtvis inte kände till allt som behövs kännas till vid ingående av just det avtalet och utnyttjat det kan avtalet ogiltigförklaras.

Eventuellt skulle även den 33§ AvtL kunna användas. Denna paragraf innebär att ett avtal inte kan göras gällande om det skulle strida mot tro och heder att göra det gällande. Detta innebär att om anbudsgivaren lurat motparten så kan avtalet bli ogiltigt.

Sist finns även möjlighet att jämka avtalet enligt 36§ AvtL. Denna paragraf handlar om oskäliga villkor i och med ingående av avtalet.

Alltså finns det möjlighet att göra avtalet ogiltigt, dock då det, som jag av din fråga förstod det rör sig om ett avtal med ett estniskt företag finns det viss risk att det i detta fall (om tvistemål skulle uppstå) blir estnisk lag som tillämpas. Detta då det ofta är "säljarens" vistelselands lag som tillämpas. Vad gäller estnisk avtalslag kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

Hoppas detta svarade på din fråga. Om du behöver mer hjälp med detta, tveka inte att kontakta en utav våra jurister!

Hälsningar, Josefine.

Josefine Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94605)