Avtalsbrott, bedrägeri och tvesala (dubbelöverlåtelse)

FRÅGA
Jag har köpt en kattunge och betalat hela köpesumman. Har givetvis avtal på detta Skulle hämta katten den 15/2 men uppfödaren säger den 10/2 att katten blivit sjuk. Vi skjuter fram leveransen och den 16 /2 säger uppfödaren att katten är veterinär besiktad och frisk men att hon vill behålla den en vecka till och besikta den igen innan leverans.Jag ber då om att få kopia på veterinär besiktningen och dokumentation på veterinär besök 10-11/2 men uppfödaren vägrar ge mig det. Jag kräver att får detta då katten är min och då erbjuder sig uppfödaren att köpet ska gå tillbaka. Jag går med på detta under förutsättning att hela köpesumman inkl handpenning betalas tillbaka till mig senast 22/2 och till dess är katten fortfarande min. Detta var den 17/2 på kvällen den 17/2 ser jag att katten ligger ute till försäljning på blocket. Det är fortfarande min katt och när jag påpekar detta för uppfödaren så svarar denne att kontraktet är anullerat men jag har inte fått några pengar eller någon katt så jag hävdar att de försöker sig på bedrägeri genom att sälja en katt som inte är deras.Vad kan jag göra, jag vill ju antingen ha katten med alla dokument eller pengarna åter. Jag har all dokumentering i skrift över detta men vad ska jag göra om jag inte får några pengar den 22/2 och hon sålt katten till någon annan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan innebära avtalsbrott men möjligen även vara ett brott i straffrättslig mening, nämligen bedrägeri. Om hon säljer katten till någon annan föreligger även tvesala.

Avtalsbrott

Att din avtalspart inte presterar sina avtalsförpliktelser, dvs ger dig katten innebär ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott kan du vända dig till domstol genom att stämma din motpart. Där kan du yrka på att få katten, eventuellt att dina pengar skall gå åter. Du kan även kräva skadestånd, om någon skada har uppkommit genom din avtalsparts avtalsbrott. Eventuell ersättning kan då fastställas för att du, den drabbade parten, ska försättas i samma ekonomiska position som om avtalsbrottet inte hade skett.

Det låter som att du har bra underlag för att vinna en tvist i tingsrätt om uppfödaren inte fullgör sina avtalsförpliktelsen men att gå igenom en tvist i domstol är inte alltid så kul, det är tidskrävande och kan bli dyrt. Ofta kan en lång tvist i domstol undvikas genom att diskutera/förhandla själv, eller med hjälp av ombud, med sin motpart.

Tvesala (dubbelöverlåtelse)

Tvesala innebär att samma objekt har överlåtits/sålts till flera personer. Om hon säljer katten till någon annan utöver dig har vi alltså ett fall av tvesala. Huvudregeln när samma objekt har sålts flera gånger har den som köpt först, dvs personen som först ingått bindande avtal med säljaren, rätt att få objektet, enligt 1 kap. 5 § handelsbalken. I detta fall är det, utifrån omständigheterna du nämnt i frågan, du som är den första köparen. Även gällande tvesala kan du stämma din motpart i domstol för att få din egendom, i detta fall katten.

Bedrägeri

Enligt 9 kap. 1 § BrB döms den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda, till bedrägeri. Straffet som kan följa är fängelse från 14 dagar till två år.

Om uppfödaren har för avsikt att inte ge dig katten har uppfödaren genom att ingå avtal med dig förmått dig till handling, dvs betalning, som innebär skada för dig och vinning för uppfödaren. Situationen har, om du inte får katten, inneburit skada för dig (du har förlorat pengar), och uppfödaren har fått pengar utan att ge motprestationen, vilket innebär vinning. Rekvisiten för bedrägeri verkar ligga för handen om uppfödaren inte levererar katten, varför jag då uppmanar dig att polisanmäla så att polisen kan starta en riktig utredning. På denna väg finns det också möjlighet att få tillbaka dina pengar bla. genom att kombinera eventuell brottsrättegång med civilrättsligt anspråk på att få tillbaka dina pengar (enskilt anspråk).

Hoppas allt löser sig smidigt och att du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?