Avtals Subjektiva Begränsning - Skadestånd av Tredje Man

Hej Detta gäller en tvist mellan småföretagare. I avtal är den/de juridiska parterna väldigt viktiga. En person verkar kunna teckna ett avtal med en annan person och sedan verkar denne kunna bete sig mycket illojalt skadligt om han gör det i andra "skepnader" (juridiska personligheter). Finns det något stöd i lagstiftningen för en s.k. genomlysning där man ser till helheten och tar mindre hänsyn till att illojaliteten begås i andra juridiska former. Finns några domar, fall eller praxis inom svensk rätt eller EU rätt? Frågan är väldigt viktig och avgörande för mig, ring mig gärna. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågan rör rättshandlingsförmåga och avtalets subjektiva begränsning.

Lite förenklat har fysiska personer över 18, aktiebolag och ekonomiska föreningar rättshandlingsförmåga att ingå avtal. Enskilda firmor, enkla bolag och handelsbolag saknar rättshandlingsförmågan att ingå avtal.

Jag förutsätter att den person du talar om företräder ett flertal aktiebolag, eftersom det annars inte hade uppkommit det problem du beskriver.

De som utgör parter i avtalet du beskriver är som jag förstår det aktiebolaget du företräder (inte du), och aktiebolaget den andre personen företräder (inte hen). Ni som personer har endast ingått avtal å aktiebolagens räkning.

Aktiebolagen är då bundna av ett avtal sinsemellan, och avtalets rättigheter och skyldigheter berör endast avtalsparterna. Andra aktiebolag har alltså ingen skyldighet gentemot någon av er oavsett vilka som jobbar på dessa aktiebolag. Detta enligt principen om avtalets subjektiva begränsning.

Som alla huvudregler inom svensk rätt är även principen om avtalets subjektiva begränsning behäftad med undantag.

Du talar om illojalitet, vilket inte ger mig mycket kött på benen. Är det ett avtalsbrott eller är det ett omoraliskt beteende som inte står i strid med varken lag eller avtal? En lojalitetsplikt som allmän kontraktuell princip är omdiskuterad och tycks vara olika framträdande beroende på vad illojaliteten rör (se ex Lehrbergs syn på lojalitetsplikten: http://bertlehrberg.se/artiklar/kontraktuell-lojalitetsplikt/).

I NJA 2005 s. 608 fick Max skadestånd av Frasses trots att Max inte hade avtal med Frasses utan med Lotsbåten. Detta p.g.a. att Frasses tillsammans med Lotsbåten betett sig kvalificerat otillbörligt mot Max.

Det är alltså inte omöjligt att begära skadestånd för illojalt/otillbörligt beteende av personer utanför kontraktsförhållande, men beteendet ska enligt rättsfallet troligen vara vad HD beskriver som kvalificerat otillbörligt. Detta innebär en relativt retriktiv syn på att vidga avtalets subjektiva begränsning.

Hoppas att svaret varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000