Avtals ogiltighet vid demens

2021-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min svärmor är dement, finns ett läkarintyg på detta. Körkortet drogs in pga demens. Nu kommer en faktura på ventilationsrengöring( bor i eget hus) och hon har ingen aning! Hon har inte/kan inte beställa detta utan vi tror att de ringt henne och varit påstridiga. Vi har pratat med äldre grannar som också fått påringning av företaget och säger att de varit mycket påstridiga. Min svärmor kommer ju inte ihåg om de ens varit där. Nu bestrider vi fakturan, har vi rätt att göra det med tanke på hennes demens och att hon/vi inte beställt något jobb?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtal någon ingått under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Det är något som framgår av Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Demens är en sjukdom som räknas som psykisk störning enligt lagen. Detta innebär inte direkt att avtalet i ert fall kommer anses som ogiltigt. Hovrätten har i ett fall konstaterat att bristande minnesförmåga i sig inte är samma som att sakna omdöme eller förmåga att förstå vissa sammanhang (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14). Hovrätten fann att person inte saknade förmågan att förstå avtalets innebörd eller konsekvenser trots en Alzheimers sjukdom. Det krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående.

Avgörande för svaret på din fråga blir därför i vilket tillstånd din svärmor var i vid ingåendet av avtalet. Att man har demens innebär inte att man genomgående saknar rätt att ingå avtal. Om avtalet ingicks då hon var i sina sinnes fulla bruk kommer det sannolikt bedömas som giltigt. Det är upp till er att bevisa att hon lider av en psykisk störning och att detta påverkat hennes agerande vid ingåendet av avtalet. Att det finns läkarintyg samt indraget körkort till följd av sjukdomen kan räcka.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?