Avtals ogiltighet vid demens

Hej! Min svärmor är dement, finns ett läkarintyg på detta. Körkortet drogs in pga demens.

Nu kommer en faktura på ventilationsrengöring( bor i eget hus) och hon har ingen aning!

Hon har inte/kan inte beställa detta utan vi tror att de ringt henne och varit påstridiga. Vi har pratat med äldre grannar som också fått påringning av företaget och säger att de varit mycket påstridiga.

Min svärmor kommer ju inte ihåg om de ens varit där. Nu bestrider vi fakturan, har vi rätt att göra det med tanke på hennes demens och att hon/vi inte beställt något jobb?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtal någon ingått under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Det är något som framgår av Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Demens är en sjukdom som räknas som psykisk störning enligt lagen. Detta innebär inte direkt att avtalet i ert fall kommer anses som ogiltigt. Hovrätten har i ett fall konstaterat att bristande minnesförmåga i sig inte är samma som att sakna omdöme eller förmåga att förstå vissa sammanhang (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14). Hovrätten fann att person inte saknade förmågan att förstå avtalets innebörd eller konsekvenser trots en Alzheimers sjukdom. Det krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående.

Avgörande för svaret på din fråga blir därför i vilket tillstånd din svärmor var i vid ingåendet av avtalet. Att man har demens innebär inte att man genomgående saknar rätt att ingå avtal. Om avtalet ingicks då hon var i sina sinnes fulla bruk kommer det sannolikt bedömas som giltigt. Det är upp till er att bevisa att hon lider av en psykisk störning och att detta påverkat hennes agerande vid ingåendet av avtalet. Att det finns läkarintyg samt indraget körkort till följd av sjukdomen kan räcka.

Med vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”