Avtals ogiltighet vid demens

2015-10-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Två av fem syskon har utan vår vetskap, låtit vår enda förälder i livet skriva ett gåvobrev där hon skänker sin sommarfastighet till dessa två. Fastigheten har ett ansenligt marknadsvärde som friköpt tomt vid vatten. Gåvobrevets underskrift skall i så fall ha skett på vår mors bank. Vår mor var vid skeendet under långt framskriden demensutredning och på väg att få sin demensdiagnos som kort därefter blev alzheimer och vaskulär demensdiagnos. Bankens handläggare var ej vid tillfället informerade om detta. Hur kan man gå tillväga om så skett för att få detta gåvobrev ogiltigt då vår mor inte ens minns att hon skirivit under detta?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett avtal som har ingåtts under under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Detta framgår av Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. här

Begreppet psykisk störning innefattar demenssjukdom. Det avgörande är att det förelåg en psykisk störning vid tillfället för avtalets ingående. Det är också den som hävdar att avtalet är ogiltigt som har bevisbördan för detta. Det måste även finnas ett orsakssamband mellan demenssjukdomen och avtalet. Den psykiska störningen behöver inte ha varit ensamt avgörande för rättshandlingens uppkomst men ska ha medverkat till den. Det åligger således dig och dina andra syskon att påvisa att det förelåg en psykisk störning som också medverkade till att avtalet uppkom. I ett sådant fall är avtalet ogiltigt.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (85242)