Avtals ogiltighet

2017-10-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Vilka ogiltighetsanledningar finns som kan häva ett avtal?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

När det kommer till grunder för ett avtals ogiltighet så beror detta på vilken typ av avtal det gäller. För vissa typer av avtal där det tex. finns en skyddsvärd part så kan det finnas specialregler. Ett exempel på en skyddsvärd part kan vara konsumenter, för vilka ett större skydd finns i olika lagar.

De mer generella reglerna om avtals ogiltighet finner vi dock i 3 kap. Avtalslagen.

Jag kommer nedan att lista några av de vanligaste grunderna för ogiltighet som finns enligt denna lag:

28 § - Råntvång, med vilket menas att avtalet ingåtts under så starkt våld eller hot som i dagligt tal skulle kallas "pistol mot pannan". Ett sådant tvång leder i stort sett till att avtalet aldrig blir gällande.29 § - Tvång, en lindrigare version än i ovanstående. Detta kan endast användas som ogiltighetsgrund när motparten varit i god tro angående omständigheterna vid avtalets ingång. 30 § - Svek, här menar man att någon har förmått en annan person att vidta en åtgärd genom att "svikligt förleda" denne. Det kan också vara så att man inte själv förmått någon, men man hade insikt om att någon annan svikligt förlett den personen och sedan utnyttjat det i avtalssituationen. 31 § - Ocker, man utnyttjar att någon är i en beroendeställning i förhållande till en själv eller att personen är i trångmål eller oförstånd, för att få till avtalet. 33 § - I strid med tro och heder, handlar om att man är medveten om omständigheter vid avtalets ingående som skulle strida mot tro och heder att använda sig av, men man gör det ändå. 36 § - Oskäliga avtalsvillkor, avtalsvillkor kan i övrigt anses vara oskäliga av olika anledningar, tex att de skiljer sig väldigt mycket från vad som gäller generellt inom samma bransch. Detta innebär inte att avtalet som sådant blir ogiltigt, men det kan i vissa fall leda till att man jämkar villkoren, således en slags justering av villkoren i efterhand.Av dessa grunder så är endast råntvång att kalla för en stark ogiltighetsgrund. De övriga anses svagare och tillämpas således relativt strikt.

Om du har fler, mer specifika frågor rörande avtals ogiltighet, så får du gärna återkomma!

Vänligen,

Julia Stenslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (363)
2021-09-22 Ingående av kreditavtal under påverkan av psykisk störning
2021-09-18 Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal
2021-09-09 Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?
2021-09-07 Är avtalet ogiltigt?

Alla besvarade frågor (95782)