Avtals ogiltighet

Hej!

Jag undrar om ni skulle kunna definiera de olika betydelserna för stark respektive svag ogiltighetsgrund, och vad som gäller när man är i god tro och ond tro.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Begreppen du nämner hänför sig framförallt till avtalsrättsliga frågor, mer precist när ett avtal ska gälla eller när det ska anses ogiltigt. Om det rör sig om en stark ogiltighetsgrund spelar det ingen roll om parten var i ond eller god tro – avtalet är ogiltigt oavsett. Om det däremot rör sig om en svag ogiltighetsgrund är det avgörande om parten var i god eller ond tro.

Med god tro ska förstås att personen inte är medveten om vissa förhållanden som alltså medför ett avtals ogiltighet, medan personen är i ond tro om denne är medveten om förhållandena.

Ett exempel med avtalslagens 32 § kan belysa situationen:

Om personerna A och B ingår ett avtal och avtalet fått en annan innebörd än vad A tänkt sig på grund av en felskrivning är avtalet inte bindande enligt 32 § AvtL; förutsatt att B är i ond tro. Om B däremot inte inser, och inte heller borde inse att avtalet utformats mot A:s vilja är avtalet ändå bindande.

32 § AvtL är således en svag ogiltighetsgrund.Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”