Avtals ogiltighet

2015-09-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag undrar om ni skulle kunna definiera de olika betydelserna för stark respektive svag ogiltighetsgrund, och vad som gäller när man är i god tro och ond tro.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Begreppen du nämner hänför sig framförallt till avtalsrättsliga frågor, mer precist när ett avtal ska gälla eller när det ska anses ogiltigt. Om det rör sig om en stark ogiltighetsgrund spelar det ingen roll om parten var i ond eller god tro – avtalet är ogiltigt oavsett. Om det däremot rör sig om en svag ogiltighetsgrund är det avgörande om parten var i god eller ond tro.

Med god tro ska förstås att personen inte är medveten om vissa förhållanden som alltså medför ett avtals ogiltighet, medan personen är i ond tro om denne är medveten om förhållandena.

Ett exempel med avtalslagens 32 § kan belysa situationen:

Om personerna A och B ingår ett avtal och avtalet fått en annan innebörd än vad A tänkt sig på grund av en felskrivning är avtalet inte bindande enligt 32 § AvtL; förutsatt att B är i ond tro. Om B däremot inte inser, och inte heller borde inse att avtalet utformats mot A:s vilja är avtalet ändå bindande.

32 § AvtL är således en svag ogiltighetsgrund.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (85301)