Avtals giltighet

Jag jobbar som konsult i reklambranschen och har avtal där t ex timdebitering, arbetstid samt faktureringsrutiner fastställs. Måste jag ha det skriftligt underteckat för att avtalet ska gälla - eller räcker det om jag ber kunden återkomma med ett ok på avtalet mejl-ledes?

Mvh/Linda

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i avtalsrätten är att muntligt avtal är giltigt och något krav på skriftlighet finns därför inte i detta fallet. Man pratar om anbud och accept där anbudet i detta fallet är ditt avtal/ förslag till avtal och kundens ok är en accept. Kan vi konstatera att anbud och accept finns så har vi ett giltigt avtal. Det är således inte ett krav att du måste få avtalet skriftligt undertecknat av dina kunder, men det kan vara en fördel i bevishänseende om någon kund skulle hävda att ni inte har något giltigt avtal.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning