Avtals giltighet

Jag har gjort oavsiktligt gjort en skada på skolans dator som jag sedan några månader tillbaka fått efter att mina föräldrar skrivit på ett avtal. Nu är det självrisk som gäller. Dock så är det svårt att ej skriva på avtalet. Då studierna påverkas enormt negativt om man ej skriver på. Finns det någon juridisk anledning till varför man inte ska behöva betala självrisken? Kan tillägga att det är en privat skola som ägs av ett stort bolag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner har du ingått ett avtal då du hyrt skolan. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Detta innebär att villkoren i avtalet ska följas, om inte annat följer av t.ex. lag eller andra omständigheter. Det faktum att du behövde datorn för skolan kan inte anses utgöra någon sådan omständighet som skulle medföra att villkor i avtalet bortses från eller lämnas utan avseende. Finns det således ett villkor i avtalet som säger att du ska betala uppkommen skada på datorn är du nog tyvärr illa tvungen att betala.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning