Avtalbundenhet till följd av hot och möjligheter till skuldsanering

Hej.

jag undrar hur man kan gå tillväga med skulder som ens pappa har skuldsatt med.

När jag var arton år så skuldsatte min pappa och tog abonnemang och lån och även beställde hem saker i kredit. När vi var till exempel i butiker och pappa tecknade abonnemang i mitt namn så tvingade han mig att signera, och när han beställde saker på kredit på nätet så använde han mitt personnummer. Vägrade jag så hotade han mig med att jag kommer att ångra mig, och även var våldsam med att trycka upp mig mot väggen eller kasta hårda föremål mot mig.

Jag var till polisen 2014 och polisanmälde honom och hade även flera vittnen som kunde styrka detta, men polisen lade ner ärendet.

jag har under åren lidit av depression och inte orkat ta tag i saken då varje gång jag såg alla brev från inkasso gav mig ångest och skulderna har vuxit.

Jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga med allt detta, då jag inte har råd att skaffa juridisk hjälp.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar inte alls vara en trevlig situation som din pappa försatt dig i. Jag ska efter bästa förmåga ge dig vägledning till hur du ska gå till väga med din ekonomiska situation.

Avtalens giltighet

Tyvärr ser jag få möjligheter att genom ogiltigförklaring av avtalen bli av med skulderna som följt av dessa avtal.

I avtalslagen finns bestämmelser om att avtal som ingås till följd av hot och tvång kan komma att bli ogiltighetsförklarade. Vilket innebär att avtalet och förpliktelserna som följer upphör att vara bindande.

En ogiltighetsförklaring kan enligt min bedömning dock inte inträffa i ditt scenario. Har hotet från din pappa varit "lindrigt" krävs att motparten (företagen) visste eller borde ha vetat om att hot låg bakom ditt medverkande (28 § Avtalslagen). Har hotet från din pappa varit så illa att du fruktat för ditt liv så krävs inte att motparten visse om det bakomliggande hotet. Avtalet blir då ogiltighetsförklarat förutsatt att du direkt efter att hotet upphört meddelat motparten om att avtalet ska vara ogiltigt då trängande hot låg bakom (29 § Avtalslagen).

Vad jag kan utläsa från din fråga så är chanserna små att företagen visste om att du var under hot när du tecknade avtalen. Vad jag vet har du inte heller meddelat hotet till motparten direkt efter tvånget upphört. Min bedömning är därför att avtalen fortsatt är bindande.

Den ekonomiska situationen

Jag hade velat föreslå att du försöker få till en uppgörelse med de du är skyldiga pengar alternativt en skuldsanering.

Mitt primära råd är att söka en frivillig uppgörelse med de du är skyldiga pengar. Detta kan du göra själv eller tillsammans med en kommunal budget- och skuldrådgivare. Lyckas du så finns chansen att de är villiga att sätta ned din skuld.

Funkar inte detta så finns möjligheten att söka om skuldsanering hos den kronofogdemyndighet som hanterar skuldsaneringar i länet där du bor.

Detta innebär att du under en tidperiod om 5 år lever på existensminimum och att en viss del av din inkomst och andra tillgångar går direkt till att betala av dina skulder. När tidperioden är slut så är dina skulder antingen rejält nedsatta eller helt avskrivna.

Grundförutsättningar för att beviljas en skuldsanering är att du under överskådlig tid bedöms sakna förmåga att betala dina skulder och att skuldsanering inte verkar stötande i det enskilda fallet (7 § Skuldsaneringslagen). En helhetlig skälighetsbedömning görs också på omständigheter så som skuldernas ålder, dina egna ansträngningar för att bli kvitt skulderna och även hur skulderna uppkom (9 § Skuldsaneringslagen). Då dina skulder uppkommit för mer än 5 år sedan och till följd av hot från din pappa så är min bedömning att dina chanser till skuldsanering är relativt goda. Dock är detta svårbedömt eftersom bedömning sker utifrån varje enskilt fall.

Här har du en länk som kan hjälpa dig vidare:

https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vart-arbete/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/

Hoppas att du fått vägledning för hur du kan gå vidare med din situation. Lycka till!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning