Avtalat om längre uppsägningstid än vad som gäller enligt LAS

FRÅGA
Hej kan företaget genom anställningsavtal förlänga uppsägningstiden från paragraf 11? Jag har jobbat drygt 1 år och har enl avtal 3 mån uppsägningstid. Företaget är inte kollektivanslutna.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) är att en minsta uppsägningstid på en månad gäller för både arbetsgivaren och arbetstagare. Sedan ökar uppsägningstiden successivt ju längre anställningsförhållandet löper. 2 § 2 st. LAS stadgar att "ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag", detta medför dock inte att avtal om längre uppsägningstid är ogiltiga. I praxis har det nämligen inte setts som inskränkande av arbetstagarens rättigheter att avtala om en längre uppsägningstid.

Således är det tre månaders uppsägningstid som gäller för dig eftersom du och arbetsgivaren har avtalat om detta. Självklart är det möjligt att komma överens om något annat med din arbetsgivare, varför jag råder dig att prata med din chef om detta. I en situation som du nu befinner dig i är båda parterna ofta måna om att processen ska gå så smidigt som möjligt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll