Avtalad uppsägningstid

FRÅGA
Hej,Jag arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står det att jag har 3 månaders uppsägningstid om jag säger upp mig men om arbetsgivaren säger upp mig har de endast 1 månads uppsägningstid. Som jag har förstått det går det att avtala om andra uppsägningstider än vad lagen säger. Dock undrar jag om avtalet är giltigt när jag har en längre uppsägningstid om jag säger upp mig själv än om företaget säger upp mig? Jag ser det som att det är en nackdel för mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid uppsägning finner du bland annat i Lag om anställningsskydd (LAS). Där sägs att vid uppsägning av en tillsvidareanställning gäller en minsta uppsägningstid på en månad för både arbetstagare och arbetsgivare, se LAS 11§. Vidare sägs i LAS 11§ att arbetsgivaren måste iaktta en viss längre uppsägningstid om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år.

I det enskilda anställningsavtalet och även i kollektivavtal är det möjligt att avtala om andra uppsägningstider, vilket alltså har gjorts i ditt fall. Det som avtalats ska i sådana fall gälla före bestämmelserna i LAS. I LAS 2§ 2st finns en regel som säger att avtal som är till nackdel för arbetstagaren (jämfört med bestämmelserna i LAS) är ogiltiga. Att avtala om en längre uppsägningstid än den som sägs i LAS 11§ är inte något som man anser är till nackdel för arbetstagaren och som medför att avtalet är ogiltigt. Det finns inte heller något hinder mot att avtala om olika uppsägningstider för arbetsgivaren respektive arbetstagaren. Detta innebär att bestämmelsen i ditt anställningsavtal, om en månads uppsägningstid för din arbetsgivare respektive tre månaders uppsägningstid för dig, är giltig. Din arbetsgivare har därför rätt att kräva tre månaders uppsägning av dig. Detta eftersom det är något som ni kommit överens om i ditt anställningsavtal och som därmed gäller före bestämmelserna i LAS.
Om det istället hade varit så att det fanns en bestämmelse som innehöll en kortare uppsägningstid för arbetsgivaren än den som sägs i LAS 11§, skulle detta vara till nackdel för dig då LAS 11§ ställer upp minimikrav för hur lång uppsägningstid som arbetsgivaren måste iaktta.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Om du skulle ha ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94270)