Avtalad retroaktiv ändring i kontrakt

Kan man lägga till en punkt i ett kontrakt som det står att kontraktet får ändras på, och i princip med den punkten lägga till exakt vad som helst på det kontraktet och båda sidor måste tycka att det är okej för att alla har skrivit på det redan före?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i Sverige är avtalsfrihet, man kan i princip avtala fritt om vad som helst med vem som helst. Sedan tillkommer såklart ytterliggare begränsningar i form av exempelvis Köplagen, Konsumentköplagen, straffrättsliga regler osv. Utan att veta vad det är för kontrakt frågan rör sig om kan jag inte ge ett komplett svar, men jag kan ge en översikt.


Som sagt råder avtalsfrihet. Som utgångspunkt kan två parter lägga till en punkt i ett avtal som stadgar att kontraktets innehåll kan ändras retroaktivt. Om båda parterna måste ge sitt godkännande innan kontraktet ändras så ser jag inga större problem med det. Men om en av parterna godtyckligt kan ändra i kontraktet och den andra parten måste förhålla sig till det oavsett samtycke eller ej kan det uppstå avtalsrättsliga problem enligt Avtalslagen 1915:218), AvtL.


Ogiltighetsgrunder enligt Avtalslagen
3 kap i AvtL handlar om rättshandlingars ogiltighet och där stadgas flertalet grunder för att ogiltigförklara ett avtal. Dessa grunder för ogiltighet är tvingade, det vill säga de överskrider avtalsfrihet. Kapitlet reglerar bland annat felskrivningar, misstag, tvång, svek, ocker och mer. 3 kap 28-29 §§ AvtL reglerar olika typer av tvång. 30 § berör svek, det vill säga att vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter. 31 § handlar om ocker, att ena parten utnyttjar den andras oförstånd, lättsinne eller beroende ställning. 


I 3 kap 33 § AvtL finns den så kallade "lilla generalklausulen". När den tillämpas blir hela avtalet ogiltigt. Det ska då röra sig om en omständighet vid avtalets tillkomst som strider mot tro och heder och motparten har insikt om omständigheten. I förhållande till din fråga kan det vara om part A skrivit in i avtalet att denne kan godtyckligt ändra i avtalet när som helst och part B inte är medveten om denna klausulen. Då kan B åberopa 33 § och ogiltighförklara avtalet.

I 3 kap 36 § AvtL finns den så kallade generalklausulen som gör det möjligt att jämka oskäliga avtalsvillkor. För tillämpning av generalklausulen ska det röra sig om ett eller flera oskäliga avtalsvillkor och villkoren ska vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller senare. Om ena parten kan ändra i avtalet hur den vill utan den andra partens godkännande och det leder till stora nackdelar för den andra parten kan det ändrade avtalsvillkoret ses som oskäligt trots att båda parterna gått med på att tillåta den här retroaktiva ändringen. 


För att knyta ihop detta: om den retroaktiva ändringen i kontraktet kräver båda parternas godkännande är det svårt att ogiltigförklara avtalet eller delar av avtalet så länge det inte rör sig om grunderna i 3 kap 28-31 §§ AvtL. Om ena parten fritt kan ändra i avtalet och den andra parten måste förhålla sig till det och villkoren är oskäliga kan det vara stark grund för att jämka avtalsvillkor eller avtalet som helhet enligt generalklausulen i 3 kap 36 § AvtL. Alternativt kan 3 kap 33 § AvtL, lilla generalklausulen, användas om exempelvis ena parten inte varit medveten om en klausul i avtalet som säger att andra parten godtyckligt kan ändra i det. 


Om du är osäker på hur du ska utforma ett avtal råder jag dig till att ta vidare kontakt med en juristbyrå. Om du vill ha vidare rådgivning från oss kan du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”