Avtalad längre uppsägningstid

FRÅGA
Hur lång uppsägningstid har jag?Jag anställdes för 15 år sedan på ett litet familjeföretag och skrev då på ett anställningsavtal där det står att en ömsesidig uppsägningstid på två månader gäller för mig och arbetsgivaren. Efter 4 år köptes företaget upp av ett annat bolag som tog över personalen. Inget nytt avtal skrevs. Företaget har sedan bytt ägare ett par gånger under åren men Jag har fortfarande inget nytt anställningsavtal. Nu har jag blivit erbjuden nytt jobb och ska säga upp mig. Vi har inget kollektivavtal. Hur lång uppsägningstid har jag? Är det en månad enligt LAS eller gäller två månader enligt mitt gamla avtal som "övertagits" av den nya ägaren till företaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du har en tillsvidareanställning. Vid övergång av ett företag, som det verkar vara fråga om i ditt fall, fortsätter ditt ursprungliga anställningsavtal normalt att gälla (6 b § LAS). Regeln om uppsägningstid i LAS får endast åsidosättas genom kollektivavtal (2 § tredje stycket). I annat fall kan man inte avtala om sämre villkor för arbetstagaren i jämförelse med lagen (2 § andra stycket). Det innebär att regeln är tvingande till din fördel och att villkoret i ert anställningsavtal är ogiltigt.

Du har en månads uppsägningstid enligt 11 §, vilken inte går att ändra genom ett enskilt anställningsavtal enligt 2 §.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll