Avtala om uppsägning

Hej! Jag har varit anställd heltid i 3 år, det här året har jag varit studieledig för att studera i 3 mån; april, maj och juni. Nu i juli har jag semester 4 veckor, min chef har sagt att det är ok om jag vill vara borta längre från jobbet, eftersom de har arbetsbrist. Om jag vill vara borta från jobbet utan att studera i Augusti. och sedan komma tillbaka till jobbet i september, -har han då rätt/möjlighet att neka mig/säga upp mig av någon anledning? -Kan jag skriva någon sorts kontrakt med arbetsgivaren så att han blir tvungen att ha mig kvar som anställd?

Lawline svarar

Hej,

Vid anställning blir tillämplig lag Lag (1982:80) om anställningsskydd, som du hittar https://lagen.nu/1982:80

Lagens huvudregel, enligt 4 §, är att uppsägning sker antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Arbetsbrist innebär att tjänsten som man har dras in och att det inte finns liknande tjänster som man är kvalificerad för. Vid uppsägning på grund av personliga skäl gäller att det är något problem med den anställde, som då måste ha påtalats för den anställde och arbetsgivaren skall sedan ha uttömt alla möjligheter att åtgärda problemet innan uppsägning kan bli aktuellt. 

Lagens villkor kan endast inskränkas genom kollektivavtal, varför allt som en enskild arbetstagare kommer överens med en arbetsgivare om är utan verkan om det på något sätt strider mot lagen. 

Om din arbetsgivare har lovat att du skall få komma tillbaka senare så är det alltid en bra idé att ha det dokumenterat på något sätt så att du kan bevisa det senare, eftersom det i sig självt är ett avtal som ni har ingått om när du skall jobba. Muntliga avtal har betydelse som skriftliga, det är bara svårare att i efterhand bevisa vad som har avtalats. 


Thomas HefnerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”