Avtala om längre uppsägningstid än LAS erbjuder

FRÅGA
Hej, jag har fått ett anställningsavtal med 6 månader uppsägningstid för bägge parter, vilket är förmånligt för mig om företaget av någon anledning behöver säga upp mig, men det är en nackdel för mig om jag skall söka nytt jobb i framtiden, jag förväntas då normalt vara tillgänglig efter max tre månader. Vad säger lagen om jag skriver på, kan jag lämna bolaget innan de avtalade 6 månaderna eller sitter jag fast?Mvh T.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har man inte anställningsavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). I vanliga fall gäller alltså en månads uppsägningstid enligt 11 § LAS. Däremot kan man avtala bort lagen om det är till arbetstagarens fördel enligt 2 § andra stycket LAS.Om du nu skriver på detta avtal så kommer dock 6 månaders uppsägningstid att gälla för båda parter då längre uppsägningstid objektivt sett är mer fördelaktigt för arbetstagaren. Även om det i vissa fall kan kännas som en nackdel för dig så har längre uppsägningstider inte ansetts inskränka arbetstagarens rättigheter.

Däremot så kan du försöka prata med din chef och se om ni kan ändra avtalet så att uppsägningstiden blir kortare så det inte uppstår problem om/när du vill byta jobb.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?