Avtal underskrivet av någon som inte förstår innebörden - kan det ogiltiförklaras?

2021-03-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej, min mor har. utan min vetskap, skrivit under ett avtal med Ip Only gällande markarbete på vår gemensamma fastighet. Min mor är 78 år och lider av kognitiv svikt, som blivit allt sämre under det senaste året. I samtal med henne förstår jag att hon inte har förstått vad avtalet med IP-only gäller och trott sig tvungen att skriva under. Eftersom jag som gemensam fastighetsägare inte har blivit tillfrågad av IP-only skrev jag till dem och bad om att avtalet hävs då jag inte ger mitt medgivande till de markarbeten som IP-only vill genomföra på vår tomt. Jag bifogade även en framtidsfullmakt som visar att jag har rätt att fatta beslut å min mors vägnar gällande avtal av den typ som här har ingåtts.IP Only svarar: Det stämmer att vi har ett markavtal för [fastigjeten] som är undertecknat [NN]. Markavtalet gäller för en tid om 50 år inom detaljplanelagt området och i 25 år från undertecknande. Det gör alltså att markavtalet fortsatt är bindande och följer med fastigheten. Det är alltså inte möjligt att säga upp markavtalet då det fortsatt är ett aktivt avtal.Får det gå till så här? Finns det något jag kan göra? Mvh Monica
SVAR

Hej Monica och tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor!

Om jag har förstått frågan rätt så undrar du kring möjligheter att häva / ogiltigförklara detta avtal.

Eftersom din mor lider av kognitiv svikt kan möjligen AvtL 31 § användas för att ogiltigförklara avtalet, beroende på hur din mors tillstånd de facto är. AvtL 31 § anger att om någon missbrukat annans trångmål, oförstånd eller lättsinne för att få igenom en rättshandling, så är rättshandlingen inte gällande. Men här krävs att det föreligger ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för motparten och det som utlovas, det vanligaste exemplet är s k kreditocker vilket innebär oskäligt hög ränta för ett lån.

Ett annat sätt att angripa situationen är lilla generalklausulen, AvtL 33 §. Den innebär att hela avtalet blir ogiltigt om det vid avtalets tillkomst föreligger en omständighet som strider mot tro och heder och motparten har insikt om denna omständighet. I detta fall kanske det kan vara fråga om att IP-only individen som pratat med din mor märkt att hon kanske lider av någon sjukdom alt var medveten om att din mor trott att hon måste skriva under. Men då måste uppsåt hos motparten bevisas, dvs att IP only vetat om denna omständighet.

Ett tredje alternativ kan vara den stora generalklausulen, AvtL 36 §, som stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till bl a omständigheter vid avtalet tillkomst eller senare inträffade händelser.

Sist men inte minst har vi även lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Psykiskt störning är en samlingsbeteckning där t ex kraftig demens kan inräknas. Här blir bedömningen beroende av hur din mors tillstånd de facto är.

Mitt tips är att först kontakta IP only igen och mena på att avtalet inte kan vara giltigt i och med att din mor på grund av sitt tillstånd inte förstod vad hon skrev under, samt var under intrycket att hon måste skriva under. Om de inte vill ogiltigförklara avtalet därefter bör du skaffa ett juridiskt ombud som kan få all info kring omständigheterna när din mor skrev under, hennes hälsotillstånd etc och därefter hjälpa dig att hos tingsrätten yrka att avtalet ska ogiltigförklaras.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Sanna Parkan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?