Avtal under påverkan av psykisk störning.

Jag har en faster 82 år) som (enl. utredning 2010) lider av minnes- förvirring och har sen tidigare en hjärnskada. Den 10/6 2014 har hon genom gåva givit bort ett större markområde till för oss anhöriga helt okända personer. Jag har till Gotlands tingsrätt yrkat på att gåvobrevet ska ogiltig- förklaras i enlighet med Lag om avtal 1924:323 1) Men vad menas med övergångsregel 1991:1550 ? 2) Vad är innebörden av "rubbad själsverksamhet" ? 3) Ska jag göra ett tilläggsyrkande till övergångsregeln 1991:1550? Min faster har dessutom hotats att behöva lämna sin bostad 1/9. Tacksam för Ert svar snarast. Mvh Stefan Gardberg

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor!

Lag (SFS) 1991:1550 är en lag om ändring i lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. I svensk rätt finns en princip som kallas ”lag ändras genom lag” – vilket har skett. Lag 1924:323 har ändrats genom lag 1991:1550. För att ta reda på vilka ändringar som skett genom lag 1991:1550 får man helt enkelt jämför lagtexten innan denna lagändring eller exempelvis kolla i förarbetena till just denna lagändring. Förarbetena till SFS 1991:1550 är prop. 1990/91:194.

Begreppet ”rubbad själsverksamhet” är ett gammalt namn på lagen. Lag 1924:323 hette tidigare ”verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet”. Idag heter lagen ”verkan av avtal som slutits under psykisk störning”. Således är det bara namnet som har ändrats, vilket skedde genom lagändringen 1991 – dvs. genom lag 1991:1550.

Du skall inte göra något tilläggsyrkande avseende lag 1991:1550. Vad du bör göra är att skaffa dig ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig i processen.

Välkommen att höra av dig till mig igen om du har frågor som ligger inom ramen för betald frågeställing.

Filip.henriksen@live.se 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning