Avtal som strider mot tro och heder (avtalspart skickar sitt barn för att få köpobjektet till billigare pris)

FRÅGA
Hej,Om en konstnär vill sälja en tavla med och priset är 5% av köparens inkomst. Om en kvinna skickar sin student son som är 18 årig , vilket får den för 3000kr. Och sen får konstnären veta det genom en tidning. Då mamman säger att hon skickade sonen istället för att få den billigare. Kan konstnären kräva tillbaka tavlan eller få mer ersättning och i så fall från vem?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om säljaren sålt en vara så är detta bindande för parterna del såsom vilket avtal som helst. Avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det finns däremot situationer som föranleder att avtal ogiltigförklaras eller jämkas (3 kap. avtalslagen). Ogiltighetsgrunderna handlar om bland annat råntvång, lindrigt tvång, svek, ocker, förklaringsmisstag och uppenbara missförhållanden mellan avtalsprestationer samt avtal som om det åberopas skulle strida mot tro och heder. Dessa bestämmelser tillämpas restriktivt och det ställs höga beviskrav på den som vill ogiltigförklara eller jämka ett avtal.

Det föreligger en ogiltighetsgrund i konstnärens fall och det är att avtalet strider mot tro och heder enligt 33 § avtalslagen. Om mamman har uppgett att hon skickat sonen för att få den billigare så anses hon vara fullmaktsgivare och hennes son fullmäktige. Det betyder att det egentligen är hon som är avtalspart. Kravet på att avtalet ska bli ogiltigt enligt 33 § avtalslagen är att det handlar om (1) en omständighet vid avtalets tillkomst, (2) som strider mot tro och heder och (3) motparten visste om detta. Syftet med försäljningspriset är att det ska vara i förhållande till köparens inkomst såsom jag förstått. När hon avsiktligen skickar sin son som fått köpa tavlan billigare så handlar det om en sådan typisk omständighet som strider mot tro och heder. Avtalet ogiltigförklaras helt vid sådana fall. Konstnären kan vid avtalsbrott kräva skadestånd för indirekta förluster (se 2 kap. 2 § skadeståndslagen, jämför 67 § köplagen). I det här fallet är den indirekta förlusten skillnaden mellan försäljningspriset till sonen och försäljningspriset till mamman. Konstnären kan alltså antingen hävda att avtalet är ogiltigt på grund av avtalslagen och sedan begära skadestånd för den indirekta förlusten enligt skadeståndslagen eller låta köparen behålla tavlan men begära skadestånd för den indirekta förlusten enligt köplagen.

Konstnären kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få rätt summa betald för tavlan eller ansöka om stämning hos domstol i den ort som konstnären sålt tavlan i. Kronofogden begär då att mamman betalar den summa som du ansökt för tavlan, om hon bestrider konstnärens ansökan så måste konstnären vända sig till domstol för att få hela saken prövad av tingsrätten. Det är emellertid enligt god avtalssed i första hand viktigt att inte vidta några rättsliga åtgärder direkt utan att ha kontaktat avtalsparten för att påtala avtalsbrottet och eventuellt lösa avtalstvisten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (124)
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?
2021-07-18 Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?

Alla besvarade frågor (95727)