Avtal som strider mot lag eller myndighetsföreskrifter?

Hej

Kan ett avtal mellan två fysiska personer

Upphävas om avtalet strider mot Lagar och Myndighetsföreskrifter tex. gällande hälsa, smittspridning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avtal som strider mot lag hanteras genom den rättsliga principen pactum turpe.

Ifall ett avtal direkt strider mot lag eller goda seder - t.ex ett avtal om att misshandla någon - anses det ogiltigt. Det innebär att en domstol inte kommer upprätthålla avtalet om någon part inte fullföljer sin del. Det spelar ingen roll ifall det är fysiska eller juridiska personer som avtalat.

Ett exempel kan illustrera: A & B avtalar om att A ska misshandla någon och få 1000 kr för detta. Om A begår misshandeln men B vägrar betala kommer inte en domstol tvinga B att betala. Detsamma gäller om B betalar men A vägrar misshandla, då kommer inte A behöva ge tillbaka pengarna eller misshandla.

Du kopplar frågan explicit till myndighetsföreskrifter och hälsa/smittspridning. Det är inte otänkbart att ett avtal som strider mot dessa ska anses ogiltigt. Det är dock svårt att bedöma utan att veta vad avtalet faktiskt säger.

Förmodligen skulle ett avtal om att fler än fyra personer ska gå ut på restaurang inte ogiltigförklaras trots att Folkhälsomyndigheten just nu rekommenderar att man inte ska vara mer än fyra. Skulle avtalet istället gå ut på att någon som är smittad med Covid-19 ska utsätta andra för risk att bli smittade skulle det förmodligen anses ogiltigt.

Sammanfattningsvis måste man göra en bedömning från fall till fall. Det är möjligt att avtalet ogiltigförklaras men det är allt annat än självklart. Jag hoppas du fått lite klarhet i din fråga även om jag inte kan ge ett mer konkret svar än så. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning