Avtal som reglerar otrohet

2017-02-02 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min kille (särbo) vill att vi skriver ett avtal på att jag överlåter min bostadsrätt till honom om jag skulle vara otrogen. Hur går man tillväga? Kan man skriva ihop det själv?Mvh Elin
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att avtalsfrihet råder. Det innebär att var och en har rätt att bestämma med vem man vill ingå avtal med och under vilka villkor.

Avtalsfriheten är dock inte absolut, utan har sina begränsningar. En av dessa är principen om pactum turpe (avtal i strid mot goda seder). Principen medför att avtal som är osedliga inte förtjänar rättsordningen skydd. Detta betyder dock inte att avtalet är ogiltigt endast på grund av dess osedlighet, utan omständigheterna i övrigt ska vara avgörande i det enskilda fallet.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) är den lagstiftning som reglerar avtalsförhållanden. Lagen innehåller en generalklausul i 36 § som syftar till att avtalsvillkor som är oskäliga får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll.

En domstol torde redan på principen om pactum turpe avvisa en talan som grundat sig på ett avtal om bostadsrättsöverlåtelse vid otrohet. Kan en domstol inte ingripa och kräva tillämpning av avtalet är det redan på den grunden en meningslös överenskommelse.

Om domstolen mot all förmodan skulle pröva avtalets giltighet, torde 36 § avtalslagen jämka villkoret om bostadsöverlåtelsen till noll.

Slutsatsen är att du kan skriva ett avtal som reglerar en överlåtelse av din bostadsrätt till din pojkvän vid otrohet, men avtalet skulle inte ha någon giltigt innebörd eftersom det inte skulle kunna tillämpas av rättsordningen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94584)