Avtal som ingåtts under hot

2017-05-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Min son som är 19 år gammal har blivit tvungen att teckna 4 mobilavtal med tillhörande mobiltelefoner under utpressning och hot amma dag under 2 timmars tid. Denna händelse är polisanmäld och samt dagen efter har vi varit i alla dessa 4 butiker och sagt upp abonnemangen och spärrat också alla mobiltelefoner. Jag har varit i kontakt med alla operatörer och berättat vad som har hänt. Idag fick jag ett brev från X . I brevet har de skrivit att de kan av god vilja reducera kostnader till 7995 kronor som annars skulle det hela kosta oss 11976 kronor. Jag undrar vad vi kan göra? Vad säger lagen om avtal under hot?mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om avtals ogiltighet finns i 3 kap Avtalslagen. De bestämmelser som främst är relevanta för er situation är 28 § Avtalslagen om råntvång samt 29 § Avtalslagen om lindrigt tvång.

28 § Avtalslagen säger att en rättshandling inte är giltigt om tvånget har utövats genom våld mot personen eller genom hot som innebär trängande fara. Enligt vad du har beskrivit verkar våld inte ha förekommit. Frågan blir därmed om de hot som din son utsatts för är tillräckligt allvarliga för att anses falla under 28 § Avtalslagen. Denna bestämmelse omfattar nämligen enbart mycket allvarliga hot. Hotet ska vara så pass allvarligt att den hotade inte hade något annat val än att ingå avtalet. Exempel på detta är att den som hotade din son var försedd med ett vapen. Det är alltså ett mycket högt krav som ställs upp för att ett hot ska anses falla under denna bestämmelse. Nu vet jag inte av vilken art hotet som din son utsattes för är, men faller hotet under denna bestämmelse är avtalet att anse som ogiltigt. Detta gäller även gentemot godtroende motpart. Även om mobiloperatören var ovetandes om att din son blev hotat anses avtalet ogiltigt. Detta under förutsättning at ni meddelat telefonoperatören, så snart som hotet upphörde, om att avtalet ingicks under hot. Enligt vad du skrivit verkar det som om ni omgående kontaktat samtliga mobiloperatörer. Huruvida denna bestämmelse är tillämplig eller inte är beroende av om hotet som din son utsattes för kan anses vara tillräckligt allvarligt.

29 § Avtalslagen behandlar vad som kallas för lindrigt tvång. Till detta anses utpressning och tvång som inte anses utgöra trängande fara (tvång enligt 28 § måste som sagt utgöra trängande fara). Det anses vara lindrigt tvång när den som blir utpressad/hotat har möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om inget alternativ är ”bra”. Faller händelsen som du beskriver under denna bestämmelse måste motparten (mobiloperatören) vara i s.k. ond tro för att avtalet ska anses ogiltigt. Med detta menas att motparten när avtalet ingicks var medveten om att din son utpressades/hotades. Under denna bestämmelse är det mer troligt att din son blir bunden av avtalet eftersom att det krävs att motparten var medveten om hotet/utpressningen. Eftersom att avtalen tecknades i butik misstänkte representanten för mobiloperatören att din son inte tecknade avtalet av egen fri vilja?

Det är tyvärr svårt att säga hur troligt det är att din son slipper betala fakturan eftersom att det är beroende av hur allvarligt hotet var samt, om det inte anses vara råntvång, huruvida motparten var medveten om tvånget eller inte.

Avtalslagen hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och lycka till!

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97388)