Avtal om uppsägningstid

FRÅGA
Hej! Blev varslad pga arbetsbrist i förra veckan och min arbetsgivare påstår att jag endast skall få 2 månadslöner när min uppsägningstid, enligt anställningsavtal, är 3 månader. Vi är inte med i något fack/ kollektivavtal.Jag skulle nu önska rådgivning rörande frågan ovan och ser fram emot er återkoppling via telefon eller mail./ Caroline
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) kan uppsägningstiden variera beroende på hur länge man varit anställd inom företaget. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. Vidare har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av tre månader om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.

Bestämmelserna i LAS är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta hindrar inte att arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om rättigheter som är förmånligare än vad som garanteras av LAS. Oavsett vilken uppsägningstid du är garanterad av LAS gäller den tid som framgår av ditt anställningsavtal så länge avtalet inte inskränker den garanterade uppsägningstiden i LAS. Avtalet är bindande och ska hållas av både dig och din arbetsgivare enligt principen om pacta sunt servanda. Din uppsägningstid är således tre månader. Svaret förutsätter att anställningsavtalet är giltigt.

Enligt 12 § LAS ska en arbetstagare som blivit uppsagd ha rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Sammanfattningsvis har du som arbetstagare rätt till tre månadslöner under de tre månader din uppsägningstid pågår.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll