Avtal om underhållsbidrag kan ändras av domstol

2019-06-22 i Underhåll
FRÅGA
Är det möjligt att ogiltigförklara ett underhållsstöd som jag o barnen mor kom överens omLigger oskäligt högt 4000 kr per barn har 3 men 2 av dom omfattas av detta avtal. Detta avtal skrev jag på vid vår skilsmässa 2009. Var väldigt uppriven o mådde inte bra. Tänkte inte klart för stunden.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens sjunde kapitel.

Reglerna

Föräldrar har en underhållsskyldighet mot sina barn till dess att de fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet (7 kap. 1 § FB). Du ska betala underhållsbidrag om dina barn bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § FB). Ett avtal om underhållsbidrag kan slutas mellan föräldrarna som i ert fall (7 kap. 2 § andra stycket FB). Ett sådant avtal kan jämkas av domstolen, vilket innebär att avtalet helt slutar gälla eller att någon del av avtalet ändras ex. summan (7 kap. 10 § FB). Avtalet kan jämkas om ändrade förhållanden motiverar det, eller om det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna då avtalet träffades och övriga förhållanden (7 kap. 10 § första och andra stycket FB).

I ditt fall

Du kan hävda att eftersom du inte var dig själv och mådde dåligt när ni avtalade om bidraget så är det oskäligt eftersom det är så pass högt. Att det är högt kan jag se utifrån att barn upp till 6 år brukar behöva ungefär 2500 kr/mån, 7–12 år 3100 kr/mån och 13–18 år 3680 kr/mån (grundas på Socialstyrelsens riktlinjer som numera är upphävda men som fortfarande brukar användas, även Konsumentverket.se har schabloner på hur mycket ett barn behöver varje månad). Den summan minskas med barnbidrag/studiebidrag eftersom det täcker en del av behovet. För en 6-åring med ett behov av ca 2500 kr i månaden dras alltså barnbidraget på 1250 kr bort vilket gör att dennes behov av bidrag från föräldrarna blir ca 1250 kr. Utifrån era inkomster ska den med högst inkomst betala mest av den summan som barnbidraget inte täcker.

Slutsats

Du betalar alltså i nuläget ca 3000 kr mer än vad du hade behövt göra om underhållet hade bestämts av en domstol, som tillsammans med din psykiska hälsa när ni bestämde bidraget skulle kunna motivera en jämkning av domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (848)
2019-10-13 Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?
2019-09-30 Underhållsstöd
2019-09-30 Underhållsbidrag barn
2019-09-30 Hur gå tillväga

Alla besvarade frågor (73783)