Avtal om längre uppsägningstid än LAS

Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb och ska nu säga upp mig från mitt nuvarande där jag arbetat drygt ett och ett halvt år. Företaget har inget kollektivavtal och i mitt anställningsavtal står ingenting om uppsägningstid så då har jag förstått att jag har en månad enligt LAS. För ungefär ett år sen nämnde min chef under ett samtal att han ville skriva in en klausul i mitt avtal om 3 månaders uppsägningstid eftersom det skulle vara svårt att ersätta mig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara men sa nog okej, men trodde att mitt anställningsavtal skulle uppdateras. Det har inte hänt och jag har aldrig fått det skriftligt om uppsägningstiden. Han nämnde aldrig heller något om vilken fördel jag skulle få av det.

Min fråga är alltså om detta muntliga samtal gäller som avtal om 3 månaders uppsägningstid eller om det är 1 månad enligt LAS som gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är korrekt det du säger att om det inte står något annat föreskrivet så har du en månads uppsägningstid enligt 11 § 1 st. lagen om anställningsskydd (LAS). Dock kan du som arbetstagare avtala med din arbetsgivare om en längre uppsägningstid än vad som gäller enligt LAS. 2 § 2 st. LAS stadgar att avtal inte får inskränka arbetstagarens rättigheter enligt lagen, men en längre uppsägningstid har inte setts som en inskränkning på arbetstagarens rättigheter. Däremot om man avtalar om kortare uppsägningstid än vad som skulle gälla enligt LAS om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren så skulle ett sådant avtal vara ogiltigt. Även om jag förstår att det nu känns som en nackdel för dig att ha en längre uppsägningstid så är det ändå något som du verkar ha gått med på tidigare och som alltså inte kan ogiltigförklaras enligt LAS.

Endast den anledning att ni ingick detta avtal om längre uppsägningstid muntligt medför inte i sig att avtalet ska tillmätas någon mindre betydelse än om ni hade det skriftligt. Det föreligger nämligen inte något skriftligt krav på ett anställningsavtal. Dock är det självklart av betydelse ur ett bevishänseende, det blir ju såklart svårare för din arbetsgivare att bevisa att ni har avtalat om en tre månaders uppsägningstid om det inte finns skriftligt.

Du har även rätt i att ditt anställningsavtal borde ha uppdaterats med den nya uppsägningstiden, se 6 e § LAS. Eftersom din arbetsgivare verkar ha underlåtit att göra så kan din arbetsgivare bli tvungen att utge skadestånd enligt 38 § LAS pga. detta.

Sammanfattningsvis kan man säga att ur en rent juridisk synvinkel så ska det muntliga avtalet som innebär att du har tre månaders uppsägningstid gälla. Dock råder jag dig att samtala med din arbetsgivare om detta och se om ni inte kan komma fram till en lösning.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000