Avtal om längre uppsägningstid

Hej!

Jag har varit anställd på ett mindre bolag med 8 anställda i 3,5 år och blivit en nyckelperson i företaget. Min uppsägningstid är en månad enligt anställningsavtal men detta vill nu min chef ändra på till 3 månader. (Alltså om jag vill sluta så kan jag göra det först efter 3 månader). Det kan ju vara till min nackdel om jag söker nytt jobb. Vi har inget kollektivavtal. Har man som bolag rätt att göra så? Är detta vanligt förekommande?

Vänliga hälsningar,

Malin

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Som arbetstagare har Du enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS) (1982:80) (se här) en minsta uppsägningstid på en månad. I Ditt fall har du dock rätt till en uppsägningstid på två månader eftersom Du jobbat hos samma arbetsgivare i minst två år men kortare än fyra år.

Enligt 2 § andra stycket LAS är ett avtal ogiltigt om den upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS. Detta innebär inget hinder för att träffa avtal om längre uppsägningstid än LAS eftersom sådana villkor inte anses vara en inskränkning av arbetstagarens rättigheter. Förbudet mot avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter tar sikte på avtal som, till skillnad mot Ditt fall, innebär kortare uppsägningstid än den uppsägningstid arbetstagaren har rätt till enligt LAS. För avtal om kortare uppsägningstid krävs att rätten till uppsägningstiden aktualiseras, exv. genom uppsägning, först då kan arbetstagare avstå från rättigheten med bindande verkan (prop 1973:129 s 193 se här).

Bolaget har alltså rätt att träffa avtal med Dig om längre uppsägningstid än en månad, men inte kortare uppsägningstid. Detta förutsätter dock att Du skriver på och går med på ett sådant avtal.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000