Avtal om att inte skriva samboavtal

FRÅGA
Min pojkvän bygger ett hus som han vill skall vara enbart hans den dagen vi flyttar in där tillsammans. Han vill att jag skall skriva under ett papper där jag fråntas rätten till samboavtal. Innebär det att jag förutom rätten till att äga en del av huset också inte får ta del av någonting i fastigheten eller lösöre som vi införskaffat tillsammans vid en ev. skilsmässa?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att bäst besvara din fråga kommer jag inledningsvis förklara hur vissa av sambolagens bestämmelser ser ut.

Bostad och bohag

Det första som du behöver veta är att när ett par flyttar ihop i en ny bostad tillsammans, med syfte att det ska vara ett gemensamt hem (och ingen part har ägt/bott där sen tidigare, d.v.s innan förhållandet inleddes) betyder det att vardera sambo äger 50% av bostaden (3 § sambolagen). Det andra du behöver veta är att allt sambor äger 50% vardera av bohaget. Bohaget är exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som används gemensamt i hemmet (6 § sambolagen).

Samboavtalet

Ett samboavtal används för att avtala om att vissa saker inte ska ingå i en bodelning eller att en bodelning inte ska ske överhuvudtaget (9 § sambolagen). Samboavtalet kan också användas för att skriva att viss egendom ska fördelas på specifika sätt; exempelvis att en part äger 70 % och den andra äger resterande 30 %. Om inget samboavtal skrivs är det sambolagens regler som gäller fullt ut.

Vad gäller i din situation?

Din pojkvän vill att du skriver på ett avtal som förbjuder dig från att skriva ett samboavtal. Man ska självklart inte skriva på ett avtal om man inte vill, men i praktiken sker ingen förändring av dina rättigheter enligt sambolagen om du skriver på ett avtal som förhindrar ett samboavtal. Om han däremot vill att du ska skriva på ett avtal vars innehåll säger att sambolagens regler inte gäller, då kommer de rättigheter jag beskrivit ovan försvinna (ironiskt nog vore ett sådant avtal i praktiken vara ett samboavtal).

Det står klart att gemensamma hushållsmöbler finns ingen risk att du kan gå miste om vid en bodelning om du skriver under ett avtal om att du inte ska skriva samboavtal. Ett sådant avtal bör i praktiken inte heller hindra din rätt till 50% av bostaden, däremot har jag inte tillräckligt med information om husbygget för att säkert kunna säga att den omfattas av sambolagens regler. Exempelvis skulle förhållanden som när han köpte tomtmarken potentiellt kunna påverka om marken/huset köpts och byggts för att ni ska kunna bo där tillsammans.

Sammanfattning och slutligt råd

Som huvudregel i sambolagen har parterna i ett förhållande rätt till 50% vardera av bostad och bohag. Ett samboavtal används vanligtvis för att man inte vill följa reglerna i sambolagen. Att du skriver på ett avtal om att du inte ska skriva ett samboavtal fråntar dig inga rättigheter enligt sambolagen. Därför bör du ha rätt till möbler och hushållprodukter, kanske till och med bostaden, i en eventuell framtida bodelning. Min slutliga rekommendation är att du mycket noggrant läser igenom avtalet han vill att du ska skriva på för att se så att sambolagen inte avtalas bort.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96551)