Avtal om arbetsbefrielse under uppsägningstid, avslutande av uppsägningstid i förväg pga ny anställning

FRÅGA
Om man blir uppsagd av personliga skäl så ska man ha lön under uppsägningstiden. I detta fall 6 månader. Kan arbetsgivaren komma överens med arbetstagaren om att denne inte behöver komma till arbetet under uppsägningstiden? Utan att man får sin lön ändå som man ska ha under uppsägningstiden.Om man hittar ett annat arbete innan 6 månaders uppsägningstid, kan man få sluta anställningen innan uppsägningens slut om arbetsgivaren går med på detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då dina frågor rör arbetsförhållanden, är det lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Som huvudregel har man skyldighet att jobba under uppsägningstiden. Om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat, ska du fortsätta jobba under hela uppsägningstiden. Det beror på att du fortfarande är anställd under din uppsägningstid. Enligt 12 § LAS har du rätt till samma lön och villkor under uppsägningstiden som du hade före uppsägningen, såvida man står till arbetsgivarens förfogande. Detta gäller även om du inte får några arbetsuppgifter alls. Det kan alltså bli så att arbetsgivaren inte har några arbetsuppgifter alls till dig. Då får du gå hem med lön.

Arbetstagare och arbetsgivare kan även komma överens om att arbetstagaren ska vara arbetsbefriad under sin uppsägningstid. Det vill säga att arbetstagaren inte behöver jobba under uppsägningstiden, men ändå får lön. Om du får ett nytt jobb under uppsägningstiden, får dock din tidigare arbetsgivare dra av den nya lönen från din uppsägningslön. Du har alltså inte rätt till dubbla löner, men du har rätt till minst din uppsägningslön, 13 § LAS.

Det är även möjligt att sluta avtal om att arbetstagaren är arbetsbefriad utan att arbetsgivaren har rätt till avräkning. Det innebär att även om du får ett nytt jobb får du behålla din tidigare lön. Men det behöver alltså inte arbetsgivaren gå med på.

Om du får ett nytt jobb innan din uppsägningstid på 6 månader är slut måste du komma överens med din förre arbetsgivare att avbryta din uppsägningstid i förväg. Du och din arbetsgivare kan alltså komma överens om att anställningen ska upphöra. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att släppa dig i förväg, men slipper ju att betala lön för dig eftersom du fått nytt jobb.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1393)
2019-12-11 Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?
2019-12-11 Rättigheter vid uppsägning
2019-12-10 Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?
2019-12-10 Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

Alla besvarade frågor (75550)