Avtal och förståndshandikapp

2015-05-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hejsan!Jag är god man åt en person sedan 1999. Hon fick syrebrist när hon föddes och därav blev hon utvecklingsstörd/förståndshandikappad.Hon bor idag i stödlägenhet.Hon är mellan 3-12 år i tänkandet. Beror på vad det gäller.I mitt förordnande står det att ärendet är obegränsat.Hon har för 3 månader sedan råkat ut för en försäljare som säljer mobil/data abonnemang i ett köpcentrum. Internet/bredband vet hon inte vad det är.Dom gav henne en surfplatta som hon trodde var en jätte stor mobil och bad henne skriva under abonnemanget som är låst i 2 år. Hon kan inte ens skriva sin namnteckning, står enbart hennes förnamn.Nu vill jag upphäva detta då hon inte vet vad hon gjort och vad detta innebär. Jag har mailat mitt registerutdrag om ställföreträdarskap om god man till huvudkontoret.Dom kräver att ska betala in 10 193,-. 2 års abonnemang.? Då avslutar dom detta ärende direkt!Det här anser jag är lurendrejeri. Det syns och märks på personen att hon utvecklingsstörd. Hur kan man göra så! Oseriöst anser jag.Vad ska jag göra?Tacksam för svar!Hälsningar från en orolig god man
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du är god man så fungerar du enbart som biträde åt din huvudman, vilket framgår av lagens förarbeten. Om god man och huvudmannen har olika uppfattningar i en fråga så får huvudmannens uppfattning företräde. På samma sätt kan inte god man som utgångspunkt invända mot huvudmannens köp av varor och tjänster.

Om det däremot kan visas att det var din huvudmans förståndshandikapp som medförde att hon skrev under avtalet så är avtalet ogiltigt, vilket framgår av Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Eftersom din huvudman inte vet vad internet och bredband är för något, och hon sannolikt trodde att underskriften behövdes enbart för att hon skulle få vad hon trodde var den jättestora mobiltelefonen, så talar det för att det finns ett samband mellan hennes handikapp och att hon överhuvudtaget ingick avtalet, varav det ska anses som ogiltigt.

Alternativt så kan avtalet förklaras ogiltigt på andra grunder. Eftersom din huvudmans förståndshandikapp torde ha synts och märkts av säljaren så strider det mot tro och heder att mobilföretaget åberopar avtalet, varav avtalet ska anses ogiltigt. Detta framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 33 §.

I sista hand kan du åberopa att villkoren i avtalet ska jämkas. Eftersom din huvudman har ett förståndshandikapp så torde det anses oskäligt att hon ska betala så pass mycket för något som hon kanske inte kan nyttja till fullo på grund av förståndshandikappet, varav exempelvis priset för abonnemanget kan jämkas. Eftersom framförallt priset har en sådan stor betydelse för avtalet så kan det resultera i att övriga avtalet får lämnas utan avseende, vilket i praktiken innebär att avtalet ogiltigförklaras (Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 § första stycket).

Jag rekommenderar att du först framför vad som här sagts till företaget för att göra klart att ni har goda möjligheter att få avtalet hävt om saken skulle tas upp i domstol. Åberopa samtidigt att du vill ha avtalet hävt på dessa grunder. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på ditt krav. Om företaget nekar eller inte svarar inom rimlig tid så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) med ditt ärende. ARN kan inte tvinga företaget att följa dess beslut, men i majoriteten av alla fall följer företag ARN:s rekommendation. ARN:s handläggning har också fördelen att den är kostnadsfri. När du gör din anmälan hos ARN ska du tydligt ange att du vill ha avtalet hävt och på vilken grund detta krav står, samt skicka in bevisning. Bevisning i ditt fall kan omfatta kvitto, skriftligt avtal, korrespondens mellan dig och företaget, uppdragsbeskrivningen för ditt godmanskap och läkarutlåtande på din huvudmans tillstånd. ARN:s handläggning brukar ta minst 6 månader. Via http://www.arn.se/ finns mer information att tillgå om ARN.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (307)
2020-06-27 Ocker, avtalets giltighet.
2020-06-26 Möjligheter till att klandra en bodelning
2020-06-18 Är det olagligt att lura sig till en graviditet?
2020-06-04 Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

Alla besvarade frågor (81763)