Avtal är inte nödvändigtvis ogiltiga på grund av alkoholpåverkan

2017-11-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Får man göra avtal med alkohol i kroppen? Har ni en lag som stödjer ert svar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns vissa faktorer som kan göra ett avtal ogiltigt på grund av omständigheter vid dess tillkomst. T.ex. finns 36 § avtalslagen (se här) som kan ogiltigförklara ett avtal om dess villkor är oskäliga med hänsyn till (bl.a.) omständigheterna vid avtalets tillkomst. Dock är det inte självklart att denna går att använda för att ogiltigförklara ett avtal som slöts under alkoholpåverkan.

Troligare är att avtalet kan göras ogiltig på grund av en lag från 1924 om ogiltighet av avtal slutna under påverkan av psykisk störning. En sådan psykisk störning behöver inte vara varaktig utan alkoholpåverkan kan räknas. Det viktiga är dock att alkoholen gjort att personen hamnat i någon slags sinnesförvirring.

Sammanfattningsvis finns det ingen regel som ogiltigförklarar alla avtal som slutits då en person druckit alkohol. Man får istället se avtalen med hänsyn till personens sinnestillstånd. Att personen druckit alkohol behöver ju inte innebära att personen är i sinnesförvirring och i det fallet finns det ingen som innebär att avtalet är ogiltigt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (361)
2021-09-09 Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?
2021-09-07 Är avtalet ogiltigt?
2021-08-21 Avtals ogiltighet vid demens
2021-08-19 Ogiltigförklarande av avtal under påverkan av psykisk störning

Alla besvarade frågor (95665)